Grattis Eric Ericson – 100 år idag!

Idag, den 26:e oktober 2018, skulle dirigenten och körledaren Eric Ericson ha fyllt 100 år. I KB finns hans samling, vilken bland annat innehåller brev, kalendrar och musiktryck, samt en ansenlig mängd audiovisuellt material.

Grå arkivkapslar på hylla.

Eric Ericson-samlingen på plats i KB:s magasin

Samlingen kommer till KB

De första kontakterna mellan KB och Eric Ericson togs under våren 2010. En dag under hösten samma år åkte några av KB:s medarbetare hem till Eric Ericson och hans hustru för att hämta materialet. Det blev många flyttlådor med pärmar, papper, skivinspelningar och annat som packades den dagen. Materialet kom sedan att delas upp, så att allt papper kom till handskriftssamlingen medan alla inspelningar fördes till Avdelningen för audiovisuella medier (nuvarande Enheten för film, musik och spel). Det material som utgör Eric Ericsons samling HS Acc. 2010/61 (se förteckning i webbkatalogen Arken Länk till annan webbplats.) omfattar ungefär 15 hyllmeter. 

Det blev många flyttlådor med pärmar, papper, skivinspelningar och annat som packades den dagen.

Samlingen invigs

När KB:s musikbibliotekarie Christina Koch var färdig med uppordningsarbetet blev det i slutet av augusti 2011 dags för invigning i KB:s hörsal. Efter att sångare ur Orphei Drängar framfört sånger under dirigent Cecilia Rydinger Alin, tog Eric Ericson själv över taktpinnen i ett improviserat inslag du kan se här Länk till annan webbplats.. Minnesvärt var också när medlemmar ur Eric Ericsons Kammarkör under ledning av Gustaf Sjökvist – utspridda på olika håll i publiken – reste sig på given signal och sjöng till Eric Ericsons ära. Ett och ett halvt år senare, i februari 2013, gick Eric Ericson bort vid 94 års ålder.

Brev

Eric Ericson hade omfattande korrespondens både inom och utom landet. Han hade själv ordnat sin korrespondens kronologiskt – något som bibehölls vid samlingens uppordnande i KB. I samlingen finns brev från såväl svenska som utländska musikaliska storheter såsom den svenske tonsättaren, dirigenten och operachefen Eskil Hemberg och den polske tonsättaren Krzystof Penderecki. Här finns även Eric Ericsons brevutkast och kopior, såsom hans brev till den amerikanske skådespelaren och komikern Danny Kaye, samt den ungersk-österrikiske tonsättaren Györgi Ligeti.

Handskrivna och maskinskrivna brev.

Bland breven från Eric Ericson finns brev till Danny Kaye och Györgi Ligeti. Signum: HS Acc. 2010/61: 26

Partitur

I samlingen finns även orkesterpartitur och klaverutdrag. I och med Eric Ericsons överallt förekommande anteckningar och kommentarer, kan man följa hans visioner och tankar vid instuderingen av styckena. Ibland dominerar noteringarna nästan notbilden fullständigt. Dessutom återfinns även körverk som svenska och utländska tonsättare skrivit direkt för Eric Ericson och hans körer.

Nothäfte fullklottrat med röda anteckningar.

Orkesterpartitur med Eric Ericsons noteringar. Signum HS Acc. 2010/61:153

Kalendrar

Blad fullt av anteckningar i blyerts.

Kalender med många noteringar från 1993. Signum: HS Acc. 2010/61: 35

Man kan man se hur flitigt anlitad Eric Ericson var som dirigent och föreläsare genom att studera hans – ofta mycket fulltecknade – kalendrar och telefonböcker.

Vidare finns dokumentation av Eric Ericsons engagemang i de olika körer som han ledde: Kammarkören, Radiokören och Orphei Drängar (OD). År 1951 blev han dirigent för OD och kom att leda kören under 40 år.

Enligt OD-ister ska Eric Ericson vid genombläddrandet av sin fulltecknade kalender vid något tillfälle ha utbrustit: ”Oj då så fullt, jag får nog skaffa en kalender till!”

"Oj då så fullt, jag får nog skaffa en kalender till!"

Trollflöjten

I samlingen finns även manuskript till intervjuer för olika publikationer, samt radio- och tv-program. Något av det som vunnit mer allmänt intresse är Ingmar Bergmans filmatisering av Mozarts opera Trollflöjten, vilket var en samproduktion mellan TV2 och Musikradion.

Här kan man se hur noga man förberett sig: Allt från att inhämta tillstånd från författaren Alf Henriksson att få använda sig av dennes svenska översättning, till kontakt med operahus i Europa för att eftersöka en lämplig Nattens drottning. Inspelningsarbetet kom igång under vårvintern 1974 och ägde rum såväl i Filmhuset som på Drottningholmsteatern. Nyårsdagen 1975 hade så operan premiär och inspelningen kom att bli mycket uppskattad, ja närmast legendarisk.

Utspridda papper med handskrivna och maskinskrivna anteckningar.

Förberedelser inför arbetet med tv-inspelningen av Trollflöjten. Signum: HS Acc. 2010/61: 98

Hyfsade betyg i musik och sång

Utöver det som speglar Eric Ericsons mångåriga yrkesverksamhet, finns även mer biografiskt betonat material som en mindre mängd privata fotografier från hans barndom. I den handskrivna sammanställningen ”Mina betyg” kan man se att den unge Eric gjorde bra ifrån sig i skolan. Han hade hyfsade betyg i musik och sång, och från 1928 gick det stadigt framåt. Från ett stort B till ett litet a 1931 – det högsta ämnesbetyget detta år.

Liten pojke i folkdräkt.

Eric Ericson som liten gosse. Signum: HS Acc. 2010/61: 247

Handskrivet papper med snirkliga bokstäver. Längst upp står: Mina betyg.

Som synes hade Eric Ericson bra betyg i de flesta skolämnena. Signum: HS Acc. 2010/61: 181

I samma avdelning finns även en, av tiden illa åtgången, affisch för en musiksoaré. Här syns en ung Eric Ericson tillsammans med violinisten och tonsättaren Sven-Eric Bäck och konsertpianisten Herbert Westrell blicka allvarligt mot åskådaren. Alla tre kom att inta en viktig plats i det svenska musiklivet.

Del av gammal gulnad affisch med tre män och titeln Musik-soare.

Tre unga herrar som kom att inta en viktig plats i det svenska musiklivet. Signum: HS Acc. 2010/61: 181

Inte bara papper

Som synes finns ett rikhaltigt material i handskriftssamlingen. För en mer fullständig bild av Eric Ericsons verksamhet finns möjlighet att ta del av det audiovisuella materialet. I Svensk mediedatabas, SMDB, finns 640 katalogposter över ljudinspelningar som tillhör Eric Ericson-samlingen. Länk till annan webbplats.

450 ljudband är digitaliserade och tillgängliga för forskning på Kungliga biblioteket. Inspelningarna, från tidsperioden 1948–2008, består till stor del av konserter från Sverige och andra länder, med bland andra Orphei Drängar, Radiokören, Eric Ericsons kammarkör och Kungliga Musikhögskolans kammarkör. I samlingen ingår även ett stort antal inspelningar från repetitionstillfällen samt ett flertal intervjuer med Eric Ericson. Även privata inspelningar från födelsedagsfester och andra tillställningar finns i samlingen. 

Eric Ericsons samling i siffror

15
hyllmeter
Samlingen utgörs av material från makarna Ericsons hem i Stockholm.
2010
gåva
Materialet donerades till KB i november 2010, drygt två år före Eric Ericsons död i februari 2013.
450
ljudband
I donationen ingår bl.a. ljudband, vilka omhändertagits av Enheten för film, musik och spel.