Grattis på 100-årsdagen Birgit Nilsson!

Idag, den 17 maj 2018, skulle operasångerskan Birgit Nilsson ha fyllt 100 år. I KB:s handskriftssamling finns hennes personarkiv, men också relaterat material i andra samlingar.

En hand i bomullsvante hanterar visningsmappar med fotografier föreställande Birgit Nilsson

I arkivet finns en mängd fotografier, vilka i princip är färdigordnade.

Birgit Nilsson hann bli 87 år gammal innan hon gick bort år 2005. Hennes efterlämnade material är uppdelat så att det i KB bl.a. finns brev, partitur och fotografier. Birgit Nilsson-museet i Skåne Länk till annan webbplats. belyser hennes person på andra sätt.

Det material som utgör Birgit Nilssons arkiv HS L 280 (se förteckning i webbkatalogen ARKEN Länk till annan webbplats.) omfattar ungefär 15 hyllmeter. Här finns förutom brev även partitur och listor över hennes engagemang över hela världen. I arkivet finns även en stor mängd fotografier, såväl privata som studiofotografier och fotografier från hennes olika scenframträdanden.

Under perioden januari till september 1970 sjöng Birgit Nilsson minst sju olika roller.

Partituret till Elektra, med Birgit Nilssons noteringar

I partituren kan man se att "La Nilsson" gjorde många noteringar, som här i partituret till operan Elektra.

 


Rollista från 1970

Under perioden januari till september 1970 sjöng Birgit Nilsson minst sju olika roller. Det var ett digert arbete att studera in rollerna och hålla dem alla vid liv under repetitionstiderna!


Från Brünhilde till behå

När det gäller brev i personarkiv kan man som läsare känna att man kommer en person ganska nära. Många författare eller andra offentliga personer skriver ofta med tanke på att breven ska kunna nå en bredare läsarkrets, men det är inte alltid en brevskrivare tänkt sig att det hen har skrivit ska nå flera än brevmottagaren.

I Birgit Nilssons fall vittnar breven ofta om en humoristisk inställning till livet. Inte minst kan man se detta när man tar del av breven från henne till vännen och operaintendenten Bertil Hagman. I dennes samling (HS L 220 Länk till annan webbplats.), vilken inkom till KB i början av år 2001 finns ett nittiotal brev skrivna mellan 1954 och 1995.

Ett skämt i sig var Hagmans initialer: Birgit Nilsson valde ofta att inleda brev med ”käre BH” och i något brev fick en teckning av en bysthållare tjäna som inledning.

Här skriver Birgit Nilsson till ”BH” från olika delar av världen, varhelst hon befunnit sig på sina olika operaengagemang. Många brev kännetecknas av en lätt ekivok ton och hon kunde ibland bifoga bilder på, eller skriva på vykort föreställande, mer eller mindre lättklädda damer. Ett skämt i sig var Hagmans initialer: Birgit Nilsson valde ofta att inleda brev med ”käre BH” och i något brev fick en teckning av en bysthållare tjäna som inledning.

Fyra handskrivna brev och ett vykort från Birgit Nilsson till Bertil Hagman, skämtsamt kallad BH

Några av Birgit Nilssons brev till Bertil Hagman, även kallad "Käre Behå"

Annat som kan ge en fingervisning om hennes person, är hennes intyg till Bertil Hagman. Intyget är adresserat till "Snälla och energiska tullmän!" och lyder som följer: 

Hamburg den 12.3.82

Snälla och energiska tullmän!

Redaktör Hagman har bevistat min operaföreställning i Hamburg. Själv måste jag resa till varmare breddgrader (Puerto Rico). Därför har herr Hagman välvilligt åtagit sig att ta min 7-åriga päls tillbaka till Sverige.

Det är alltså inget stöldgods (den här gången) som herr Hagman har i bagaget.

Intygar

Birgit Nilsson

"Det är alltså inget stöldgods (den här gången)..."

Bland breven till Bertil Hagman finns ett antal kort, varav några med olika anspelningar på Birgit Nilssons roll som valkyrian Brünhilde. I trädgården står hon redo med räfsor i högsta hugg utstötande stridsropet ”Ho jo to ho!”

Två vykort och ett fotografi som anspelar på Birgit Nilssons roll som valkyrian Brünhilde

Några kort bland breven i Hagmans samling. Observera de olika anspelningarna på Brünhilderollen!

Birgit Nilsson hade många beundrare som brevväxlade med henne under årens lopp. I KB:s handskriftssamling finns bl.a. material som den tyska beundrarinnan Waltraut Schreiner samlat ihop Länk till annan webbplats. (HS Acc2009/54). Hör du eller kanske någon av dina släktingar till beundrarna som fick brev från Birgit Nilsson? I så fall tar vi gärna emot dem, läs mer om hur du kan bidra till våra samlingar här.

Birgit Nilssons arkiv i siffror

15
hyllmeter
Arkivet utgörs av det material som fanns i Birgit Nilssons och hennes makes fastighet i Färlöv utanför Kristianstad.
2007
gåva
Arkivet donerades till KB i maj 2007, ett och ett halvt år efter Birgit Nilssons död.
250
kassettband
I arkivet ingår bl.a. kassettband, som omhändertagits av Enheten för film, musik och spel