Vegaexpeditionen

Hjältemodiga och hårdföra upptäcktsresanden, dramatisk väderlek och unika möten över hela världen. Vegaexpeditionen, som öppnade för den så kallade Nordostpassagen, hade allt!

Det var den 26 januari 1877 under en middag på Stockholms slott som kung Oscar II godkände planen på ett försök att utforska den mytomspunna Nordostpassagen. Med det inleddes det som skulle komma att bli en av Sveriges mer lyckade polarexpeditioner under ledning av geologen och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld.


Viskningar om en passage som skulle ge tillgång till Asiens kryddor och guld hördes redan på 1500-talet; innan dess hade till exempel Christopher Columbus (1451-1506) försökt nå den mytomspunna kontinenten genom att istället segla västerut. Där låg dock Amerika i vägen och då blev det fullt upp där i stället. Åtskilliga försök att knäcka denna maritima nöt hade fram till Nordenskiölds tid redan gjorts, dock utan framgång. De praktiska försöken att besegra den teoretiskt möjliga passagen stoppades nämligen av kraftiga isbarriärer vid Berings sund.


Men det avskräckte inte Adolf Erik Nordenskiöld, som tillsammans med sin lika orädda besättning kastade loss från Nordnorska Tromsø i juli 1878.


Från fastfruset fartyg till fir och festligheter

Även Vega skulle dock komma att frysa fast, och i nära tio månader låg skeppet orörligt nordost om Berents hav. Expeditionens medlemmar satt dock inte och rullade tummarna: tiden kom bland annat att användas till etnologiska studier av det isolerade folkslaget Tjuktjerna. Men i juli 1879 släppe isen till sist taget om Vega och därmed kunde man segla vidare till Stilla Havet.


Nyheten om att Vega tagit sig förbi Nordostpassagen med hela besättningen i behåll spred sig över världen och hemmavid rådde närmast en "Vega-yra" där svenska folket drömde om fornstora dagar och stormaktstid, men nu snarare som sjöfarare och upptäcktsresanden. Feststämningen var maximal när Vega anlände till Stockholm. Fyrverkerier avfyrades och Adolf Erik Nordenskiöld upphöjdes till Friherre, den näst högsta adliga graden efter greve.


Stora delar av det material du ser här kommer från just festligheterna och den högtidlighet med vilken man såg på expeditionen. I KB:s samlingar finns även så kallade Lanterna Magica-bilder – ett slags tidig föregångare till den mer moderna diabilden – här upplysta och digitiserade.

Beskrivning
Otto August Mankells litografi ger en bild av festligheterna då Vega anlände till Stockholm, med fyrverkerier och illuminationer på Stockholms slott.
Foto
KB
År
1880
Signum
KoB Sv. HP O.II C.1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Minnesduk i tyg med bilder av okänt upphov. Runt de dramatiska bilderna från den strapatsrika expeditionen syns porträtt av Nordenskiöld, Oscar Dickson och Louis Palander.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB Sv. P. Saml. P. 97
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Minnesduk i tyg med bilder av okänt upphov. Runt bilden av fartyget Vega syns porträtt av Professor Nordenskiöld, Oscar Dickson, Kapten Palander och Oscar II.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB Sv. P. Saml. P. 96
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Trägravyr av Emil Maximilian Behrens, som publicerades som bihang till dagstidningen "Svenska tidningar". Bilden består av porträtt av expeditionsmedlemmarna samt finansiärerna Oscar Dickson och Aleksandr Sibirjakov. I expeditionen deltog, utöver Nordenskiöld och kaptenen Louis Palander, ett flertal vetenskapsmän: läkaren Ernst Almquist, hydrologen Giacomo Bove, meteorologen Andreas Peter Hovgaard, botanikern Frans Reinhold Kjellman samt zoologerna Oscar Nordqvist och Anton Stuxberg.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB Sv. P. Saml. P. 95
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Litografi av S. A. Peterson efter teckning av A. Cronstrand (sannolikt Arvid Gustaf Cronstrand). Bilden visar Vega och några av expeditionsmedlemmarna bland ismassorna i Nordostpassagen.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB Sv. HP O II B. 5
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Vegaexpeditionens mottagande i Stockholm planerades in i minsta detalj; inte minst hur välkomstkommittén skulle placeras! Denna karta över Skeppsbron ritades av Fingal von Sydow, hamnkapten vid Stockholms hamnkontor.
Foto
KB
År
1880
Signum
KoB Sv. HP O II C. 3
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Fotografiet av Eurenius & Quist är producerat mellan 1860-1901, men med största sannolikhet efter expeditionens triumfanta återvändande till Sverige.
Foto
W. A. Eurenius & P. L. Quist (reproduktion: KB)
År
mellan 1860 och 1901
Signum
KoB Sv. P. Nordenskiöld, Nils Adolf Erik Fa 2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta andra porträtt av Nordenskiöld
Se andra digitaliserade visitkortsfotografier
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Gravyr av Fredrik Adolf Fredsberg föreställande Nordenskiöld, kaptenen Louis Palander och finansiären Oscar Dickson ovanför en bild av fartyget.
Foto
KB
År
1880
Signum
KoB Sv. P. Saml. A. 15
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Tryckt bild av okänt upphov i visitkortsformat. I de ovala ramarna syns porträtt av Nordenskiöld, Oscar II, finansiärerna Oscar Dickson och Aleksandr Sibirjakov, kaptenerna Louis Palander och Eric Cornelius Brusewitz samt de vetenskapsmän som deltog i expeditionen: Ernst Almquist, Anton Stuxberg, Oscar Nordqvist, Andreas Peter Hovaard, Giacomo Bove och Frans Reinhold Kjellman.
Foto
KB
År
mellan 1860 och 1901
Signum
KoB Sv. P. Nordenskiöld, Nils Adolf Erik Fa 4
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Denna karta ritad av Johan Lidman visar Vegas kurslinje på Nordostpassagen och hennes väg runt Asien och Europa. En infälld bild visar Vega på väg genom isen, här finns även en lista med viktiga datum under expeditionen samt en förteckning över dess deltagare.
Foto
KB
År
1879
Signum
KoB 42
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:3
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:4
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:5
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:7
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:6
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:8
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:9
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:10
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:11
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:12
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21: 13
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:14
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är av okänt upphov och framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Foto
KB
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:15
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN