Just nu är det hög belastning på tjänsten Svenska dagstidningar, vilket orsakar stora störningar.

Begränsat öppethållande med anledning av coronaviruset. / Limited opening times due to the coronavirus.

fullskärmsbild

Vegaexpeditionen

Hjältemodiga och hårdföra upptäcktsresanden, dramatisk väderlek och unika möten över hela världen. Vegaexpeditionen, som öppnade för den så kallade Nordostpassagen, hade allt!

Det var den 26 januari 1877 under en middag på Stockholms slott som kung Oscar II godkände planen på ett försök att utforska den mytomspunna Nordostpassagen. Med det inleddes det som skulle komma att bli en av Sveriges mer lyckade polarexpeditioner under ledning av geologen och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld.

 

Viskningar om en passage som skulle ge tillgång till Asiens kryddor och guld hördes redan på 1500-talet; innan dess hade till exempel Christopher Columbus (1451-1506) försökt nå den mytomspunna kontinenten genom att istället segla västerut. Där låg dock Amerika i vägen och då blev det fullt upp där i stället. Åtskilliga försök att knäcka denna maritima nöt hade fram till Nordenskiölds tid redan gjorts, dock utan framgång. De praktiska försöken att besegra den teoretiskt möjliga passagen stoppades nämligen av kraftiga isbarriärer vid Berings sund.

 

Men det avskräckte inte Adolf Erik Nordenskiöld, som tillsammans med sin lika orädda besättning kastade loss från Nordnorska Tromsø i juli 1878.

 

Från fastfruset fartyg till fir och festligheter

Även Vega skulle dock komma att frysa fast, och i nära tio månader låg skeppet orörligt nordost om Berents hav. Expeditionens medlemmar satt dock inte och rullade tummarna: tiden kom bland annat att användas till etnologiska studier av det isolerade folkslaget Tjuktjerna. Men i juli 1879 släppe isen till sist taget om Vega och därmed kunde man segla vidare till Stilla Havet.

 

Nyheten om att Vega tagit sig förbi Nordostpassagen med hela besättningen i behåll spred sig över världen och hemmavid rådde närmast en "Vega-yra" där svenska folket drömde om fornstora dagar och stormaktstid, men nu snarare som sjöfarare och upptäcksresanden. Feststämningen var maximal när Vega anlände till Stockholm. Fyrverkerier avfyrades och Adolf Erik Nordenskiöld upphöjdes till Friherre, den näst högsta adliga graden efter greve.

 

Stora delar av det material du ser här kommer från just festligheterna och den högtidlighet med vilken man såg på expeditionen. I KB:s samlingar finns även så kallade Lanterna Magica-bilder – ett slags tidig föregångare till den mer moderna diabilden – här upplysta och digitaliserade.

Litografin ger en bild av festligheterna då Vega anlände till Stockholm, med fyrverkerier och illuminationer på Stockholms slott.
Upphov
Otto August Mankell
År
1880.0
Signum
KoB Sv. HP O.II C.1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Minnesduk i tyg med porträtt av Nordenskiöld, Oscar Dickson och Louis Palander samt dramatiska bilder från den strapatsrika expeditionen.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB Sv. P. Saml. P. 97
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Minnesduk i tyg med porträtt av Professor Nordenskiöld, Oscar Dickson, Kapten Palander och Oscar II.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB Sv. P. Saml. P. 96
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Trägravyren publicerades som bihang till dagstidningen "Svenska tidningar" och består av porträtt av expeditionsmedlemmarna samt finansiärerna Oscar Dickson och Aleksandr Sibirjakov. I expeditionen deltog, utöver Nordenskiöld och kaptenen Louis Palander, ett flertal vetenskapsmän: läkaren Ernst Almquist, hydrologen Giacomo Bove, meteorologen Andreas Peter Hovgaard, botanikern Frans Reinhold Kjellman samt zoologerna Oscar Nordqvist och Anton Stuxberg.
Upphov
Emil Maximilian Behrens
År
ca 1878-1880
Signum
KoB Sv. P. Saml. P. 95
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden visar Vega och några av expeditionsmedlemmarna bland ismassorna i Nordostpassagen.
Upphov
Litografi av S. A. Peterson efter teckning av A. Cronstrand (sannolikt Arvid Gustaf Cronstrand)
Signum
KoB Sv. HP O II B. 5
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Vegaexpeditionens mottagande i Stockholm planerades in i minsta detalj; inte minst hur välkomstkomittén skulle placeras!
Upphov
Fingal von Sydow
År
1880.0
Signum
KoB Sv. HP O II C. 3
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Fotografiet är producerat mellan 1860-1901, men med största sannolikhet efter expeditionens triumfanta återvändande till Sverige.
Upphov
W. A. Eurenius & P. L. Quist
År
mellan 1860 och 1901
Signum
KoB Sv. P. Nordenskiöld, Nils Adolf Erik Fa 2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta andra porträtt av Nordenskiöld
Se andra digitaliserade visitkortsfotografier
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Gravyr föreställande Nordenskiöld, kaptenen Louis Palander och finansiären Oscar Dickson ovanför en bild av fartyget.
Upphov
Fredrik Adolf Fredsberg
År
1880.0
Signum
KoB Sv. P. Saml. A. 15
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Tryckt bild i visitkortsformat. I de ovala ramarna syns porträtt av Nordenskiöld, Oscar II, finansiärerna Oscar Dickson och Aleksandr Sibirjakov, kaptenerna Louis Palander och Eric Cornelius Brusewitz samt de vetenskapsmän som deltog i expeditionen: Ernst Almquist, Anton Stuxberg, Oscar Nordqvist, Andreas Peter Hovaard, Giacomo Bove och Frans Reinhold Kjellman.
Upphov
Okänt upphov
År
mellan 1860 och 1901
Signum
KoB Sv. P. Nordenskiöld, Nils Adolf Erik Fa 4
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Kartan visar Vegas kurslinje på Nordostpassagen och hennes väg runt Asien och Europa. En infälld bild visar Vega på väg genom isen, här finns även en lista med viktiga datum under expeditionen samt en förteckning över dess deltagare.
Upphov
Johan Lidman
År
1879.0
Signum
KoB 42
Hitta i KB:s samlingar
Hitta kartan i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
Signum
KoB F_Saml. 21:1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:3
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:4
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:5
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:7
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:6
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:8
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:9
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:10
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:11
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:12
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21: 13
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:14
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Bilden ingår i en svit med 15 Lanterna magica-bilder med motiv från Vegaexpeditionen. Bilderna är framställda med gouache-färg som målats på glasskivor. Här har bilderna blivit upplysta vid digitaliseringen, de projicerades annars mot en vägg med hjälp av en ljuskälla som ett stearinljus eller en fotogenlampa.
Upphov
Okänt upphov
År
ca 1878-1880
Signum
KoB F_Saml. 21:15
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN
Akvarellteckning i färg föreställande Stockholms slott, fyrverkerier och båtar i Strömmen. Under bilden finns beskrivande text på franska, svenska och tyska.
Röd tygduk med svartvita bilder av deltagare och ögonblicksbilder från resan, omgärdade av bårder.
Tygduk med svartvita porträtt av skepp och män samt gula bårder.
Svartvit teckning med porträtt av män flankerade av skepp och flaggor. Under bilden står det
Teckning av stort skepp i islandskap och män med packning på kälke under en gråblå himmel.
Karta över Skeppsbron med utritad plan för placering vid mottagandet. Underskriven Fing von Sydow, hamnkapten Stockholms hamnkontor 20 april 1880.
Svartvitt fotografi av man med mustang, iklädd vinterrock med pälskrage och pälsmössa.
Gravyrteckning på tunt äldre, gulnat papper föreställande tre män och ett skepp omgärdade av tecknad bård med bland annat kikare och ankare i.
Tecknade porträtt av män omgärdade av istappar. Förutom männens namn syns texten
Tecknad karta över Nordpolen, där en bild av skeppet utgör själva polen. Fyra textrutor med information i varsitt hörn.
Målning fäst i träram. Den föreställer en karta över Nordpolen i färg och innehåller även texten
Målning fäst i träram. Folk i färgglada kläder vinkar av skeppet. I bakgrunden syns staden och i vattnet fler skepp.
Målning fäst i träram. Skeppet i stormigt hav och mörk himmel.
Målning fäst i träram. Stiliserad blixt mot svart himmel slår ner i upplyst hav. Ovanför syns moln.
Målning fäst i träram. Skepp mellan trång bergspassage. Blå himmel.
Målning fäst i träram, på fotot syns också röda och vita tygband samt fästen på träramen. På målningen syns skeppet till havs, i förgrunden står sjöfåglar, pingviner och valrossar och verkar betrakta skeppet i fjärran.
Målning fäst i träram. Skeppet krossar isblock i sin färd framåt.
Målning fäst i träram. Expeditionen eldar och tittar i kikare i sitt läger på isen.
Målning fäst i träram. Här syns tio personer och en hund ta sig fram i islandskap.
Målning fäst i träram. Skepp i islandskap mot rosablå himmel. I förgrunden syns några sälar på ett isblock.
Målning fäst i träram. Säljakt från båt.
Målning fäst i träram. Rött norrsken som speglas i havet.
Målning fäst i träram. Skepp och småbåtar vid kust.
Målning fäst i träram. Vega omgärdat av flera skepp till havs. Sjöfåglar flyger på blå himmel med vita moln.
Skeppet Vega möts av flera olika skepp och båtar. Människorna i båtarna vinkar med små tygdukar. Kvällshimmel med måne.