Holtermanska samlingen

Från dånande dandys till fåfänga frisyrer; att förlöjliga det som var annorlunda och nymodigt blev populärt i 1700- och 1800-talets Europa. Det ser man tydligt i Niclas Holtermans samling av engelska och franska karikatyrer.

Niclas Holterman (1758–1824) var en svensk handelsman och godsägare som arbetade i det Svenska Ostindiska Companiet. Hans samling av karikatyrer visar tydligt hur olika tecknare i karikatyr-genren såg på dåtidens mode och andra kulturuttryck.


Som anställd vid Svenska Ostindiska Companiet rörde sig Holterman i en internationell miljö. Förmodligen underlättade det både inköp och import av karikatyrer från ett revolutionernas Europa där en livlig kultur kring tryckta bilder börjat växa fram. Motiven är framför allt sociala och politiska. Allt från folkliga vanor och beteenden till fåfänga män och moderiktiga kvinnor befinner sig i skottgluggen. Ingen nämnd, ingen glömd; här förlöjligas allt och alla.


Holterman samlade systematiskt in sina karikatyrer och lät binda in dem i särskilda album. I sitt testamente önskade han att samlingen skulle hållas inom familjen efter hans död. Familjen uppfyllde hans önskan fram till 1863, då hans systerson dog och samlingen testamenterades till KB.

Beskrivning
Gravyr av Matthias Darly publicerad i London av M. Darly på No. 39 Strand & Robert Sayer på Golden Buck Fleet Street
Foto
KB
År
1771
Signum
KoB Pl. AF 50: 105
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr som troligen gavs ut av Arlaud i Paris ca 1790. Titeln betyder ungefär "Åh gud, vinden bär mig". Förlaga till den nordiska gravyren "Sprethök" med samma motiv.
Foto
KB
År
ca 1790
Signum
KoB Pl. AF 53: 40
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Läs mer om bilden i Biblis
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färgglad gravyr. En nordisk version av "Ah Dieu le Vent m'emporte", förmodligen utgiven i Köpenhamn av Clemens Kobbere efter ett franskt original av Arlaud.
Foto
KB
År
ca 1790
Signum
KoB Pl. AF 50: 18b
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Läs mer om bilden i Biblis
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr publicerad i London av S. W. Fores på 50 Piccadilly och 312 Oxford Street
Foto
KB
År
1818
Signum
KoB Pl. AF 47: 20
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Tvådelad gravyr av okänt ursprung, troligen utgiven i London.
Foto
KB
År
ca 1800-1824
Signum
KoB Pl.AF 44: 66
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
"Den engelska familjen i Paris", utgiven av Aaron Martinet, Librarie, Rue de Coq St Honoré i Paris.
Foto
KB
År
1802
Signum
KoB Pl. AF 47: 42a
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
"Parisiskan i London", utgiven hos Aaron Martinet, Librarie, Rue de Coq St Honoré i Paris.
Foto
KB
År
1802
Signum
KoB Pl. AF 47: 42b
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr av George Cruikshank publicerad av G. Humphrey på St. James's street 27 i London.
Foto
KB
År
1819
Signum
KoB Pl.AF 44: 81
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr av Robert Cruikshank, sannolikt publicerad i London. Scenen utspelar sig i en privat "box" på operan. Mannen till vänster: “I must draw the curtain or his screams will alarm the House—you have no fello feeling my dear fellos, pray unlace the dear loves Stays, and lay him on the Couch.” Två av de andra männen: “I am so frighten’d I can hardly stand!” och “Mind you don’t soil the Dear’s linen.” Ytterligare en man: “I dread the consequence! that last Air of Signeur Nonballenas has thrown him in such raptures, we must call a Doctor—immediately!”.
Foto
KB
År
ca 1810-1824
Signum
KoB Pl. AF 44: 82
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr av Thomas Rowlandson efter förlaga av G. M. Woodward, utgiven i London av Rudolph Ackermann. Texten på bilden berättar att mannen har märkliga drömmar efter att han har druckit rödvin. Han går upp halv ett, klär på sig halv fyra, går på teater och spelar bort alla sina pengar på hasardspel.
Foto
KB
År
1802
Signum
KoB Pl.AF 50: 23
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr av Thomas Rowlandson efter förlaga av G. M. Woodward, utgiven i London av Rudolph Ackermann. I texten drömmer kvinnan om en kapten medan hon äter frukost klockan två och räknar sina kortpengar. Hon räknar upp en massa saker hon har gjort, som att läsa romaner, gå på operan och äta glass på Bond Street. Hon påminner samtidigt sig själv om att aldrig mer spela kort med änkekejsarinnan, stämma pianot och säga upp det nya men alltför snygga hembiträdet.
Foto
KB
År
1802
Signum
KoB Pl.AF 50: 24
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
"Underbara effekter av snören", färglagd gravyr utgiven av André Basset på rue St Jacques i Paris.
Foto
KB
År
1811
Signum
KoB Pl. AF 50: 26
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Gravyr av Philip Dawe utgiven av R. Sayer & J. Bennett på Fleet Street 53 i London.
Foto
KB
År
1776
Signum
KoB Pl. AF 50: 111
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Gravyr av Philip Dawe utgiven av R. Sayer och J. Bennett på Fleet Street 53 i London. "Phaeton" är en fyrhjulig hästdragen vagn som var vanlig under 1800-talet. Här handlar det alltså om en i högsta grad modern sådan!
Foto
KB
År
1776
Signum
KoB Pl. AF 50: 112
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr, förmodligen utgiven av Clemens Kobbere i Köpenhamn efter en fransk förlaga av Arlaud.
Foto
KB
År
ca 1790
Signum
KoB Pl. AF 50: 18a
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Läs mer om bilden i Biblis
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr, förmodligen utgiven av Clemens Kobbere i Köpenhamn efter ett fransk förlaga av Arlaud..
Foto
KB
År
ca 1790
Signum
KoB Pl. AF 50: 17a
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Läs mer om bilden i Biblis
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr av okänd upphovsman publicerad av G. Humphrey på St James's Street i London.
Foto
KB
År
1822
Signum
KoB Pl. AF 50: 54
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr av okänd upphovsman publicerad av G. Humphrey på St James's Street i London.
Foto
KB
År
1822
Signum
KoB Pl. AF 50: 52
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Färglagd gravyr av okänd upphovsman publicerad av G. Humphrey på St James's Street i London.
Foto
KB
År
1822
Signum
KoB Pl. AF 50: 51
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden, som sannolikt är graverad av Mårten Rudolf Heland, är den enda i samlingen som verkar ha sitt ursprung i en svensk miljö. Mademoiselle St Romain var en dansare från Hamburg som uppträdde i Stockholm omkring år 1800.
Foto
KB
År
ca 1800
Signum
KoB Pl. AF 50: 75
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Läs mer om bilden i Biblis
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN