Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Behov av nytt ISBN

Ibland kan det finnas skäl att skaffa ett nytt ISBN, som vid en översättning eller ny utgivare. Här hittar du de sammanhang där det både kan behövas och inte.

Ett nytt ISBN krävs om följande har förändrats i en publikation:

  • innehållsmässiga förändringar som tillägg, omarbetning eller revidering av text eller bild
  • ändrat förlags-/utgivarnamn 
  • ändrad titel
  • översättning till annat språk
  • annan produktform, till exempel inbunden bok, pocketbok, braille, ljudbok, e-publikation. En e-boks olika format och versioner ska i regel även tilldelas separata ISBN, se Riktlinjer för tilldelning av ISBN till e-böckerPDF
  • ny sättning eller ny bindning
  • ändrat format
  • inordning i serie

Små förändringar kräver inte nytt

En ny tryckning får samma ISBN som den föregående tryckningen vid mindre förändringar som exempelvis nytt tryckår, nytt pris och rättade stavfel.

Om du är tveksam om en ny utgivning bör få nytt ISBN eller inte, ge den ett nytt.

POD

Print-on-demand är bara en tryckteknik så samma ISBN-regler gäller som vid traditionell tryckning. Om on-demand-utgåvan är i ett nytt format (t.ex. tidigare inbunden och nu pocket) så krävs nytt ISBN. Tillägg av text, bilder, ny utgivare/förlag och så vidare kräver också nytt ISBN. Är däremot on-demand-utgåvan identisk med tidigare tryckning skall inte nytt ISBN tilldelas, pod-utgåvan ses då som ett tilltryck av tidigare utgåva.

Åtgärder vid felaktigt ISBN

Om Kungliga biblioteket får in en publikation med felaktigt ISBN, kontaktar ISBN Sverige utgivaren och meddelar att ISBN har använts felaktigt och förklarar varför. Syftet är att förhindra att fler ISBN används felaktigt framöver.

Vid katalogisering av publikationen kommer ISBN-numret markeras som ogiltigt, men ändå vara sökbart.