Uppbyggnad och placering av ISBN

Undrar du vad de tretton siffrorna i ISBN står för? Här kan du läsa om hur numret är uppbyggd och var i boken det ska placeras.

Uppbyggnad

Ett ISBN består av 13 siffror, före 2007 bestod ISBN av tio siffror, och föregås av bokstäverna ISBN. Siffrorna är uppdelade i fem grupper åtskilda med bindestreck enligt följande:

ISBN 978-91-7000-229-8

  1. Prefix (978)
  2. Områdesbeteckning (91= Sverige)
  3. Förlagsbeteckning
  4. Titelbeteckning (229)
  5. Kontrollsiffra (8)
Bokstäverna ISBN måste stå före siffrorna.

Placering

Först och främst placerar man ISBN i bokens inlaga, i första hand på titelbladets baksida. Om detta inte är möjligt kan man placera det nedtill på titelbladets framsida. Om möjligt placerar man ett ISBN även utvändigt på baksidan av omslaget och/eller på bakre pärmen längst ned.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?