Användning av ISBN

Ett ISBN är en standardiserad sifferkombination som ska underlätta identifikation av monografiska publikationer. Det används i första hand för detaljhandeln i samband med försäljning.

Följande material kan ges ISBN

 • tryckta böcker och broschyrer
 • punktskriftspublikationer
 • enstaka artiklar eller tidskriftshäften ur en bestämd fortlöpande resurs (men inte den fortlöpande resursen i sin helhet)
 • kartor
 • utbildnings-/instruktionsfilmer, videogram och diabilder
 • ljudböcker på kassett, cd eller dvd
 • elektroniska publikationer antingen på fysiska bärare (som exempelvis maskinläsbara band, disketter, eller cd-rom) eller på Internet
 • digitaliserade kopior av tryckta monografiska publikationer
 • mikrofilmspublikationer
 • utbildnings- eller instruktionsmjukvara
 • blandade typer av mediapublikationer (där den viktigaste beståndsdelen är textbaserad).

Dessa ska inte ges ISBN

 • tidningar, tidskrifter och årsböcker (se ISSN Sverige)
 • musikalier
 • särtryck (om de inte utges som särskilda förlagsartiklar)
 • konstblad och konstmappar utan titelblad och text
 • enskilda firmors kataloger
 • prislistor
 • bruksanvisningar (om de inte har speciellt bibliografiskt eller annat värde)
 • lösbladssystem
 • teater- och utställningsprogram
 • almanackor och kalendrar
 • formulär
 • spel (mer omfattande manualer till spel kan ha ISBN oavsett om man kan köpa dem separat eller tillsammans med spelet)
 • målarböcker, anteckningsböcker och andra ifyllnadsböcker
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?