fullskärmsbild

Behov av nytt ISBN

Ibland kan det finnas skäl att skaffa ett nytt ISBN, som vid en översättning eller ny utgivare. Här hittar du de sammanhang där det både kan behövas och inte.

Ett nytt ISBN krävs om följande har förändrats i en publikation:

  • innehållsmässiga förändringar som tillägg, omarbetning eller revidering av text eller bild
  • ändrat förlags-/utgivarnamn 
  • ändrad titel
  • översättning till annat språk
  • annan produktform, till exempel inbunden bok, pocketbok, braille, ljudbok, e-publikation. En e-boks olika format och versioner ska i regel även tilldelas separata ISBN, se Riktlinjer för tilldelning av ISBN till e-böckerPDF
  • ny sättning eller ny bindning
  • ändrat format
  • inordning i serie

Små förändringar kräver inte nytt

En ny tryckning får samma ISBN som den föregående tryckningen vid mindre förändringar som exempelvis nytt tryckår, nytt pris och rättade stavfel.

Om du är tveksam om en ny utgivning bör få nytt ISBN eller inte, ge den ett nytt.

POD

Print-on-demand är bara en tryckteknik så samma ISBN-regler gäller som vid traditionell tryckning. Om on-demand-utgåvan är i ett nytt format (t.ex. tidigare inbunden och nu pocket) så krävs nytt ISBN. Tillägg av text, bilder, ny utgivare/förlag och så vidare kräver också nytt ISBN. Är däremot on-demand-utgåvan identisk med tidigare tryckning skall inte nytt ISBN tilldelas, pod-utgåvan ses då som ett tilltryck av tidigare utgåva.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?