Det går Trots allt!

Få svenska dagstidningar lyckades reta gallfeber på Nazityskland som Ture Nermans skapelse. En tidning som vägrade ge vika för rädslan och barbariet. Trots allt!

Svartvitt fotografi av en man med vitt hår och runda glasögon klädd i kostym som läser i en öppen tidning, på framsidan syns titeln "Trots allt"

Ture Nerman fotograferad av Karl Heinz Hernried ©. Signum: KoB Fc. 3

Kriget

Det är den 7 oktober 1939 och sedan över en månad tillbaka rasar andra världskriget på den europeiska kontinenten. Ännu har inte de riktigt stora fasorna inträffat, men det står klart för alla att den tyska staten är ett allvarligt hot mot både liv och frihet.

Gulnad tidningssida, det allra första numret av Trots allt!Förstora bilden

Det allra första numret av Trots allt!

Även det demokratiska Sverige är hotat på grund av närheten till den nazistiska jätten. Något som tvingar fram eftergifter i en strävan att bevara landets självständighet. Men det finns de som inte vill gå med på några som helst eftergifter, de som kompromisslöst bekämpar ondskan. Nazityskland.

En av de kompromisslösa är Ture Nerman, och just denna dag kommer det första numret av hans tidning Trots allt! ut. Resten är så att säga historia, en historia som finns på KB.

Ture Nerman

Men en historia bör man ta från början eftersom det brukar bli bäst så. Vår huvudperson heter som ni redan förstått Ture Nerman, och han har gått till historien som en man med orubbliga principer oavsett konsekvenserna. För om Tyskland hade ockuperat Sverige skulle han varit en av de allra första att gripas.

Ture föds i Norrköping den 18 maj 1886 som bokhandlarson. Snart satsar han på en journalistisk bana och blir redaktör för flera dagstidningar. Hjärtat sitter till vänster och Ture växlar under åren mellan socialdemokrati och kommunism, bland annat träffar han Lenin i Stockholm 1917. Han engagerar sig även politiskt och sitter i riksdagen för både Socialistiska partiet och senare Socialdemokraterna. Men oavsett den med åren växlande partitillhörigheten sviktar aldrig motståndet mot nazismen.

Censuren

Nu när andra världskriget rasat i över en månad ser Ture Nermans bidrag till motståndet mot barbariet dagens ljus. En tidning som kritiserar det aggressiva Nazityskland. Trots allt! blir dess namn. Namnet har han tagit från den tyske kommunisten Karl Liebknechts text Trotz alledem!, som skrivs i samband med det misslyckade spartakistupproret i Tyskland 1919. Liebknecht och Rosa Luxemburg grips efteråt och avrättas summariskt samma dag som texten publiceras i Rote Fahne.

Den här referensen till Liebknecht säger något om varför Nerman är beredd att ta personliga risker för sina ideal. För att ge ut tidningar som kritiserar det farliga grannlandet är inte okomplicerat.

Regeringen som till varje pris vill hålla Sverige utanför kriget gör sitt bästa för att dämpa kritiken, man vill inte reta upp tyskarna i onödan.

Gulnad karikatyrteckning med Hitler omgiven av olika diktatorer och medlöpare. Förstora bilden

Ständigt dessa fascister och nazister

Gummiparagrafer

Därför används en särskild paragraf i tryckfrihetsförordningen (TF) – ursprungligen använd av Karl XIV Johan på 1800-talet – för att kunna agera när faran blir för stor. Nämligen TF 3 § mom 9 st 1 punkten 1, där man kan ingripa mot:

...smädliga, förgripliga eller till osämja med främmande makter syftande omdömen och yttranden om samtida nationer eller stater, med vilka riket är i fredligt förhållande…

Redan 1933 används paragrafen för att fälla publiceringar av tidningarna Arbetet och Ny dag, men efter det undviker regeringen att tillgripa den lösningen. Fram till 1939 vill säga. I samma paragraf – men punkten efter – finns en mycket flexibel skrivning:

Är skriften ej smädlig eller förgriplig, men genom densamma missförstånd med utländsk makt sig yppat, må den, utan rättegång, kunna konfiskeras.

Staten kan alltså konfiskera tryckalster utan att ge den drabbade möjligheten att försvara sig i domstol.

Men proceduren är långsam då beslut måste tas på regeringssammanträden. Med en grundlagsändring 1941 behöver dock inte justitieministern längre avvakta sammanträdet utan kan agera omedelbart. Den så kallade beslagspolitiken inträffar första gången i november 1939 och avslutas inte förrän i november 1943. Under perioden beräknas 316 skrifter ha beslagtagits. Det är viktig bakgrundsinformation för att förstå situationen för de svenska dagstidningarna under en stor del av andra världskriget.

Gulnad tidningssida. Text: Hitlers helvetesmaskinFörstora bilden

Hitlers helvetesmaskin, det första beslaget

Trots allt!

Ture Nermans tidning är ingalunda ensam om att kritisera nazismen, andra tidningar som Torgny Segerstedts Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning struntar också i censuren.

Första beslaget av Trots allt! drabbar det sjätte numret som utges den 10 november 1939. Där finns artikeln "Hitlers helvetesmaskin" och den leder till fängelse för Nerman. Totalt beslagtas Trots allt! åtta gånger utan domstolsprövning.

Ekonomisk överlevnad

Ekonomiskt är situationen svår för tidningen, som har få annonsintäkter. Men syndikalisternas tryckeri Federativ hjälper till genom att ge kredit och subventionera tryckkostnaderna för Trots allt!.

Man inrättar också en stöd- och åtalsfond till förmån för tidningen. Dessa bidrag redovisas i varje nummer och pengarna håller publikationen vid liv. Varje beslag beräknas ge 500 till 600 kronor i förlust.

Gulnat tidningsklipp. Text: Trots allts!:s stöd- och åtalsfond

En ekonomisk livlina för tidningen

Fängelse och övertygelser

Trots allt! har också ett förlag där Ture Nermans skrift Europa ges ut i början av januari 1940, men även den beslagtas. Samma år den 10 oktober börjar Nerman avtjäna ett tre månader långt fängelsestraff på grund av artikeln "Hitlers helvetesmaskin". Ett straff han villigt tar, för som han skriver i första numret av sin tidning:

...hänsyn till svenska staten och svenska folkets fred får aldrig tysta vårt samvete, aldrig hindra oss att tänka och säga vår ärliga mening om rätt och orätt. Den får inte vägra oss att vara människor.

Gulnat uppslag i dagstidning med bilder från en kravall. Text: Från nazikravallerna i Gamla Uppsala 26 april. Förstora bilden

Ögonblicksbilder från nazikravallerna i Uppsala den 26 april 1943

Triumf

Men vare sig Ture Nerman eller Trots allt! går att hejda, tidningen kommer ut under hela kriget. När ett nummer konfiskerats trycks ett nytt upp som ges ut dagen därpå och får exempelvis nr. 6½ om det beslagtagna numret varit nr. 6. Utrymmet för de artiklar som orsakat konfiskeringen lämnas tomma i en tydlig protest.

Gulnad tidningssida där stora tomrum efter censurerad text finns. Förstora bilden

Extranummer efter beslaget av nr. 6, observera de tomma fälten där censurerat material förekommit.

Från november 1943 försvinner plötsligt hotet om konfiskering när nazisterna inte längre utgör ett lika stort hot för Sverige. Och när kriget tar slut i Europa med Tysklands nederlag kan tidningen triumferande meddela detta. Men med krigets slut börjar också slutet för Trots allt!, som trots allt hankar sig fram till juni 1946. Där skulle också tidningens historia ha kunnat vara all, när utgivningen slutar. Men Ture Nerman ger på eget bevåg ut tidningen 1948 samt under åren 1950 till 1952.

Gulnad tidningssida med text: Europa har fred. Förstora bilden

Freden är kommen

Tidningssida med karikatyrer av Stalin. Förstora bilden

Sista numret av Trots allt!

Slutet

Efter en framställning från överbibliotekarierna i Uppsala och Lund beslutar regeringen den 24 februari 1950 att krigsårens konfiskationer utan rättegång ska upphöra att gälla. Allt enligt devisen att det aldrig är för sent att ändra sig.

Vid det laget har Trots allt! sedan länge spelat ut sin roll, och den 15 januari 1952 går tidningen i graven. Själv går Ture Nerman ur tiden den 7 oktober 1969, ihågkommen för sin moraliska resning och vägran att censurera sig själv.

En annan viktig antinazistisk röst var Ernst Wigforss, socialdemokratisk finansminister i samlingsregeringen under andra världskriget. Välkommen till föreläsningsserien Berättelser från KB den 29 november. Då föreläser Henrik Arnstad om sin bok Den förbannade optimisten Ernst Wigforss : Socialisten som skapade Sverige i KB:s hörsal 17.30. Missa inte det!