Kons­ten att gifta sig

Är du trött på singellivet? Vill du kanske veta hur man på kort tid blir fästmö, fru, fästman eller make? Förtvivla då icke, läs bara vidare!

En skäggig man med ögonbindel står på knä framför en kvinna som håller en mask framför ansiktet. Bakom mannen står en ängel, bakom kvinnan står en djävul.

"Den stora hemligheten [---] att förvärfva sig hvarje mans kärlek [och] inom fyra veckor blifva en lycklig maka" 1873

Undervisning i umgänge

Qvinnorna äro skapade att vara jordens prydnad. Men qvinnorna uppfylla endast då fullkomligt denna sin bestämmelse, när de äro gifta, ty ogifta qvinnor likna blommorna på aflägsna fält, hvilka aldrig besökas, blommor, som blomstra upp utan att blifva sedda, som förvissna i ensligheten och dö.

Ja, så tyckte i alla fall J.W. Löfving i sin skrift Konsten att på kort tid blifva fästmö och fru Länk till annan webbplats. år 1878. Denna skrift hittar du i KB:s samlingar tillsammans med en mängd andra skrifter från framför allt 1800-talet under signumet "78 Ga", vilket i klartext ska utläsas som "Undervisning / Umgänge".

Skrifterna riktar sig till både män och kvinnor och ger tips om hur man på bästa sätt träffar en partner för giftermål och även lyckas hålla ihop. Det seriösa blandas med både bitterhet och humor på ett ganska underhållande vis och här finns mycket visdom att hämta. Vi börjar med att titta närmare på de skrifter som riktar sig till män.

En serie bilder som visar vägen från kärlek till skilsmässa gestaltat i scener som skildrar förlovning, bröllop och gräl.

Från beundran till skilsmässa på bara tolv bilder

Som ni ser på bildens vänstra sida, så börjar allt bra i en stigande skala med beundran, bekantskap och så höjdpunkten giftermål. Så långt allt väl. Men på höger sida börjar allt gå utför när gräl, retning, ordväxling, förtvivlan och avsky kommer in i ekvationen. Till slut återstår bara skilsmässan och en gissning är väl att författaren själv inte haft ett särskilt lyckligt äktenskap. För skrifterna om kvinnorna ger ofta ingen särskilt smickrande bild av det motsatta könet. Intrycket är att de skrivits av tämligen bittra män som velat sprida sin visdom vidare.

Kärleksparagrafer

"För att göra sig omtyckt af det vackra könet, bör man i början vara svärmisk, men sedan kall." Så lyder § 4 i 60 Kärleks-paragrafer för herrar, som vilja göra lycka hos damerna Länk till annan webbplats. (1876). Inte heller § 11 är någon upplyftande läsning:

Det fruntimmer, för hvilket du är likgiltig, bör du söka att kränka med illvilja — och det skall begynna att eftersträfva din kärlek.


Brunaktigt broschyromslag med tryckt svart text.

60 fantastiska råd.

Hmm, ja frågan är väl hur rolig den taktiken är för någon av de inblandade parterna? Däremot verkar författaren ha kommit något på spåren i § 7 där det står:

Snillrika damer älska företrädesvis, att man berömmer deras förstånd, framför deras skönhet. De veta, att skönhet är en hastigt vissnande ros, men snillrikhet deremot en stark ek, som trotsar många stormar och kan öfverlefva århundraden.

Där får man ge skribenten en eloge, men i § 56 kommer en rejäl påminnelse om den där bitterheten igen:

Äktenskapet är likstenen på kärlekens graf.

Så för den unge man som läste och satte sin tilltro till allt detta kanske det aldrig blev något äktenskap. En annan mindre positiv skrift om kvinnan hittar man i Siffror som tala mot kvinnas dårskaper och brister, jämte dyrbara lärdomar för alla Länk till annan webbplats. (1903).

Då denna kvinna någon gång väcker sin
man, då skriker och ryter hon till som när en ladugårdsdräng föser upp oxarna. Hon har aldrig lärt sig att tygla sin tunga.

Grått broschyromslag med tryckt svart text: På hvad sätt kan en god äkta man tämja sin elaka hustru?

Råd om att tämja sin hustru

Elaka kvinnor

Andra skrifter som På hvad sätt kan en god äkta man tämja sin elaka hustru? Länk till annan webbplats.och Fruntimmers-spegeln Länk till annan webbplats. – vars tolv bilder av äktenskapet du redan fått bekanta dig med – spinner vidare på vad som inte är en särdeles positiv bild av kvinnan. I den sistnämnda står bland annat följande: 

Min hustru hvilar här till domens dag:
Hon har fått ro — och äfven jag.

Gråvitt broschyromslag med tryckt svart text och en bild av ett ungt kärleksfullt par sittande på en bänk.

Jakten på den rika, dygdiga och förmodligen snälla makan

Vitt broschyromslag med tryckt svart text och en bild av en kerub som försvinner iväg med ett hjärta.

Amor stjäl ett hjärta

Så det här är männens sida av saken, en hel del bitterhet, fördomar och så en gnutta humor. Men hur ser skrifterna som riktar sig till kvinnor ut?

Äktenskapsråd till kvinnor

Här blir det mer seriöst och inte lika mycket raljerande om det motsatta könet, råden är allvarligt menade. I skriften Konsten att på kort tid blifva fästmö och fru Länk till annan webbplats. (1878) får den kärlekstörstande kvinnan ganska torra och praktiska tips som ni ser exempel på nedan.

Lila broschyromslag med tryckt svart text innanför en svart ram

Goda råd på kärlekens krokiga väg

En giftaslysten flicka gör alltså bättre, om hon umgås med män, som äro från fem till tio år äldre än hon, än med ungersvenner, som icke räkna flere år än hon sjelf; ty de unga herrarne befinna sig vanligtvis icke i en så tryggad ställning, att de kunna taga sig hustrur.

Men det är inte bara gravallvar i skrifterna som riktar sig till kvinnor. Det kan vi om inte annat se på titeln Konsten att inom 14 dagar blifva fästmö: Skämt och allvar. Säker anvisning för ogifta damer  Länk till annan webbplats.(1863). I den får man kloka råd som "Älska endast din make" och "Håll allting rent". Svärföräldrar avhandlas så här:

Förlita dig ej, i fråga om understöd, på dina svärföräldrar ty detta är blott chimär. De gamla gifva högst ogerna, och de hålla på slantarna liksom med en jerntång. Ni ären förlorade, om ni härvid litar på svärföräldrarne, ty
Förr än de sitt öga sluta till,
Ni ingen skilling äga vill!
Så länge ej grafven dem betäcker
Ej penningar de till er räcker.
Vid deras död i grafvens mull,
Då först ni äga deras gull.

Toffelns välde

Från 1830 kommer den härliga titeln Toffel-styrelsen eller tillförlitlig underrättelse huru fruar och ogifta damer skola försäkra sig om toffelns välde Länk till annan webbplats., som kanske eller kanske inte är skriven av en kvinna. Så här lyder ett av "hus-regentinnans" många visdomsord:

Flitigt hans svagaste sida du känne.
Och när du väl funnit vägen till henne,
Rikta mot den dina anfall ibland.
För se’n din toffel med vishet och styrka.
Då sin beherrskare mannen skall dyrka,
Sjelf han skall kyssa din agande hand.

Vitt broschyromslag med tryckt svart text och en färgbild av en toffel. Text: Toffel-styrelsen eller tillförlitlig underrättelse huru fruar och ogifta damer skola försäkra sig om toffelns välde.

Kvinnan och toffeln?

Jag tar förresten tillbaka det där om att kvinnornas skrifter mest var allvarliga, det här är skrivet med en ganska stor nypa salt. Det är kanske även Konsten att fiska sig en rik och vacker man : Jul-klapp till fruntimmer som gerna vilja gifta sig. Såsom motstycke till konsten att göra ett rikt parti Länk till annan webbplats. (1835)?

Brunbeigt broschyromslag med tryckt svart text: Konsten att fiska sig en rik och vacker man

Kvinnligt fiskafänge

 1. En full kassa, och rika slägtingar.
 2. En väl klingande titel, med eller utan syssla.
 3. En dräglig figur.
 4. Manligt mod, styrka och beslutsamhet.
 5. En god — åtminstone böjlig karakter.
 6. En god smak — isynnerhet hvad ekipage och garderob beträffar.
 7. Ett behagligt och lydaktigt uppförande.
 8. En bastant hälsa.
 9. En svag syn.
 10. Ett fint och skönt öra.
 11. En liten portion förstånd — och
 12. En stor portion tålamod.

God fiskelycka!

Så kanske lyckades fruntimren fiska till sig en rik och vacker make att ha under toffelns välde, medan männen fick sin dygdiga och rika maka. Läs gärna mer i de skrifter KB har digitaliserat och njut av gamla goda råd om kärleken. Lycka till med att på 14 dagar bli fästmö eller hitta ett fruntimmer som gärna vill gifta sig!