Digi­ta­li­se­ra­d Bellmaniana

Drick ur ditt glas och fram med basfiolen! Nu kan du på egen hand ta del av digitaliserade epistlar, teckningar och verser från nationalskaldens egen penna – eller andras.

Bokhylla med gamla bokryggar och vita kapslar

Bellman-handskrifter i KB:s magasin

Populär och historiskt relevant

KB jobbar löpande med att digitalisera sina samlingar för att användare ska få åtkomst till dem utanför bibliotekets läsesalar. Förutom individuella låntagares beställningar och samarbeten med externa forskningsprojekt väljer KB själv ut objekt ur sitt bestånd för att bevaras och tillgängliggöras digitalt.

Ur KB:s handskriftssamling Öppnas i nytt fönster. väljs varje år ett antal handskrifter ut för digitalisering. Urvalskriterierna kan vara följande:

  • Handskriften är ömtålig eller skadad och bör digitaliseras av konserveringskäl
  • Handskriften är populär och beställs fram ofta och bör digitaliseras för att undvika vidare slitage och skador.
  • Handskriften är av stort historiskt värde och bör digitaliseras av bevarandeskäl.

2020 valde man att prioritera ett antal handskrifter av eller relaterade till Carl Michael Bellman, en av Sveriges främsta nationalskalder. På grund av pandemin har digitaliseringen tagit längre tid än planerat men vi kan äntligen konstatera att de utvalda handskrifterna nu är fritt tillgängliga att ladda ner och använda via vår söktjänst Arken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – och ännu fler är på väg!

Handskrifterna kan vara skrivna av Bellman själv eller vara avskrifter gjorda av mer eller mindre samtida personer.
Bellman spelar luta iförd peruk och skjorta med puffiga ärmar. Runtom porträttet syns figurer ur hans verk i en blomgirland.

Per Kraffts porträtt av Bellman 1779 på en litografi av J. H. Strömer 1843. Signum: KoB Sn. 3

Bellmaniana

Den utvalda sviten med så kallad "Bellmaniana" står tillsammans i enhetliga arkivkapslar på tre hyllor i ett av magasinen under Humlegården. Kapslarna står tillsammans med andra handskrifter på signum Vf. Signumet består av bokstaven V som i Vitterhet (det vill säga poesi, skönlitteratur, bildning med mera) och f som i författare, vars efternamn sviten är inbördes ordnad efter.

Det finns även enstaka Bellman-handskrifter i andra delar av handskriftssamlingen, men huvudparten återfinns på dessa hyllor. Handskrifterna utgörs av inbundna volymer och lösa blad. De kan vara skrivna av Bellman själv, så kallade egenhändiga handskrifter, eller vara avskrifter gjorda av mer eller mindre samtida personer.

I denna samling hittar du bland annat flera versioner av Fredmans epistlar, olika poesi-, vitterhets- och vissamlingar, enskilda dikter och verser dedikerade till specifika personer och andra handlingar relaterade till Bellman.

Epistlar, dikter och teckningar

Här följer några exempel på vad du kan hitta i de digitaliserade Bellman-handskrifterna. Vi börjar med "Fredmans 47e Epistell angående sin skiöna och hennes obeständighet". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Numreringen av epistlarna skiljer sig i flera fall från de publicerade motsvarigheterna, Epistel 47 är i publicerad form känd som Epistel 35.

Uppslagen sida i bunden volym med text handskriven i bläck.Förstora bilden

”Fredmans 47 Epistell, angående sin skiöna och hennes obeständighet”. Signum: HS Vf 25:2, s.117

Transkribering:

Bröderna fara väl vilse ibland,

Om Glasena men ej om Krogen;

Alla de hitta till drufwornas Land,

Drick Bröder, drick litet grand-

Hör hur de stulta och skrapa i Sand,

Famla på dörrar och bulta med knogen,

Ragla ock tumla med stopet i hand,

Och blöda om tunga och tand-

Fader Mowitz, stå i, stå i,

Min flicka har glömt mig, jag dör trogen,

Natt och dag jämt i Fylleri, (…)

Tryckt vers på en boksida med handtecknade änglar och blomgirlander.

Tryckt dikt med omgivande originalteckning av C.M. Bellman. Signum: HS Vf 30, s.1

1776 anställdes Bellman som sekreterare vid Kungliga nummerlotteriet, ett svenskt statslotteri som verkade 1771–1841. Här ser du Bellmans ansökan till Gustav III om en om konfirmationsfullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på sekreterarebeställningen i nummerlotteriet. I Bellmansk anda var hans formella ansökan givetvis i versform.

Sida ur bunden volym med handskriven text i bläck.

Bellmans ansökan till Gustav III om konfirmationsfullmakt. Signum: HS Vf 38k, s. 2

Transkribering:

Lycklig kunde jag då skattas,

Då framförde jag min bön,

Hur wid Kungens tjenst ock lön

Blått en nådig Fullmagt fattas,

För Secterarn, war eij ung.

Kammererarn lika menar,

Ock din bön med min förenar

Hos en mild ock Rättwis Kung

I en inbunden samling med Bellmans egenhändiga koncepter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till parentationer, ceremonieller och tillfällighetsdikter hittar vi på sidan 135 dikten ”Öfwer den bästa hamnen".

Handskriven text i bläck på en sida i en bunden volym.

"Över den bästa hamnen". Signum: HS Vf11, s. 135

Transkribering:

Böljan, fräser, brusar, slår,

Skeppet ändå går

Och så hamnen når

Uti diupet sig fördöljer

Tills det hwila får.

...

Bellman beskrev innan sin död hur hans liktåg skulle se ut. Han fick tyvärr inte som han ville, men hans önskemål finns kvar. Processionsordningen beskrev Bellman i ett brev till Elisabeth Westman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 1793, två år innan hans död. Samma år ritades denna teckning av Bellmans likprocession Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., sannolikt av Charlotta Ulrica Hilleström.

Akvarell med omkring 20 svartklädda personer som går på rad, längst bak går två män och bär på en likkista.

”Bellmans likprocession”, sannolikt tecknad av Ulrica Charlotta Hilleström 1793. Signum: HS Vf 38:2

Fler handskrifter rörande Bellman kommer att digitaliseras och publiceras framöver, men det kommer att dröja innan du hittar alla i Arken. För mer information om Bellman-handskrifterna på KB kan du söka i handskriftssamlingens digitaliserade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. nominalkatalog. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.