Ensam­seg­la­ren Axel Törne­man

Konstnären Axel Törneman har beskrivits som ensamseglaren som undvek att vara en del av sin samtids många konstnärsgrupperingar. Men ensam tycks han inte ha varit.

En akvarellmålning med självporträtt som föreställer Axel Törneman i hatt med en grön bakgrund

Självporträtt i brev till hustrun Gudrun den 7 september 1907. Signum: HS Acc.1994/76:3

Monumentalmålningar och bokomslag

Axel Törneman föddes 1880 i Persberg, Värmland. Han avled 1925, endast 45 år gammal, då han drabbades av ett blödande magsår. Idag anses Törneman ha haft stor betydelse för modernismens genombrott i Sverige. Han är för många säkert bekant för sina monumentalmålningar i riksdagshuset och Stockholms stadshus.

Idag anses Törneman ha haft stor betydelse för modernismens genombrott i Sverige.
Bokomslag med en stadsbild där man ser en gata tom på folk

Omslag till andra upplagan av August Strindbergs Ensam från 1912

Törneman var även verksam som bokillustratör på Albert Bonniers Förlag mellan 1907 och 1916. Han gjorde bland annat omslaget till den andra upplagan av August Strindbergs Ensam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I omslagsbilden ser vi en folktom Stockholmsgata och bilden av ensamheten i staden.

Inte ensam i båten

I texter om Axel Törneman beskrivs han ofta som ensamseglaren och konstnären som undvek att vara en del av sin samtids många konstnärsgrupperingar. Han var emellertid inte ensam i sitt privata eller sociala liv och hans konst är välbefolkad och livlig snarare än enslig.

I Törnemans samling på KB (signum HS Acc. 1994/76) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar man spår av Axel Törnemans sociala liv och kontakt med andra konstnärer. Här finns delar av hans brevväxlingar, skissböcker, pressklipp och fotografier. Här finns även julkort och visitkort med hälsningar från exempelvis konstnärerna Carl Eldh och Nils Dardel samt arkitekten Ragnar Östberg, som ritade Stockholms stadshus.

En hög tryckta och handskrivna visitkort med olika namn

Visitkort från bland annat Nils Dardel och arkitekten Ragnar Östberg. Signum: HS Acc.1994/76:10

En hög med tryckta julkort och handskrivna julhälsningar

Tackkort och julhälsningar, i förgrunden med en hälsning från konstnären Carl Eldh. Signum: HS Acc 1994/76:10

Teckning av en tom roddbåt, i bakgrunden syns en segelbåt

Teckning från en av skissböckerna. Signum: HS Acc.1994/76:15

Saknad, aldrig glömd

Berättelsen om Axel Törnemans väg från uppmärksamhet och framgång i sin samtid till en period av undanskymdhet följd av nyväckt intresse kan liknas vid berättelsen om hans fresk "De elektriska strömmarna" Länk till annan webbplats.. Törneman målade fresken för högtidssalen på KTH 1917-1918. På 1950-talet försvann den då ett nytt innertak sattes in som täckte över målningen. När KTH senare renoverades på 1990-talet återfanns fresken, som kunde räddas och flyttas till en annan lokal. Den så kallade Törnemanssalen återinvigdes 1994.

Törneman uppmärksammas idag för att han i stort sett varit bortglömd under en längre period. Han beskrivs som återupptäckt, eftersom det är dokumenterat att han var en framgångsrik konstnär i sin samtid.

Förutom att beskrivas som ensamseglaren, pionjären och den banbrytande konstnären som gick sin egen väg, uppmärksammas Törneman idag för att han i stort sett varit bortglömd under en längre period. Han beskrivs som återupptäckt, eftersom det är dokumenterat att han var en framgångsrik konstnär i sin samtid. Nu verkar det vara tid att återupptäcka Törneman.

Målat mansansikte med färgstänk i förgrunden

Självporträtt målat på en av skissböckernas pärm. Signum: HS Acc.1994/76:15

Axel Törneman har nyligen uppmärksammats med en stor utställning på Thielska Galleriet i Stockholm, Axel Törneman. Bohemliv och modernitet. 6 februari — 6 juni 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tidigare i år publicerades också den första omfattande biografin över Axel Törnemans liv och konstnärskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., skriven av Anita Theorell.

Cirkelformat fotografi av en ung man iförd hatt och mustasch.

Axel Törneman porträtterad av en okänd fotograf i KB:s bildsamling. Signum: KoB AB. 1