En tysk, en fransk och Bellman… och en himla massa andra!

Vad har Bellman, Mozart, Napoleon, Ludvig XIV, Otto von Bismarck, Jules Verne och Ellen Key gemensamt? Jo, de förekommer tillsammans med många andra kända namn i en nyligen återupptäckt autografsamling på KB!

Uppslagen volym med en utvikt sida med text i bläck och spår av ett lacksigill.Förstora bilden

Tysk-romerske kejsaren Ferdinand den förstes autografi i den återupptäckta samlingen, HS Acc1998/26:4:2

Vad är en autografsamling?

Autografsamlingar är samlingar av kända personers namnteckningar. Det kan vara endast en signatur eller hela dokument skrivna av personen. Upphovspersonerna till själva autograferna kan vara allt ifrån kungar och drottningar till författare, militärer, präster, tonsättare, konstnärer, forskare, kvinnosakskämpar, upptäcktsresande och skådespelare.

Autografsamlingar är samlingar av kända personers namnteckningar. Det kan vara endast en signatur eller hela dokument skrivna av personen.

Eftersom dessa dokument är helt eller delvis handskrivna, huvudsakligen i brevform, kan autografsamlingar även kallas för handskriftssamlingar eller brevsamlingar. De är ofta insamlade av enskilda samlare som köpt och bytt till sig enstaka blad eller hela samlingar.

Många autografsamlingar finns fortfarande hemma hos privata samlare eller auktionshus, där de väntar på att säljas. Annars hittar man dem vanligtvis på specialbibliotek och arkivinstitutioner. Autografsamlingarna har då antingen donerats av samlare eller köpts in från privata säljare eller på auktion.

Eftersom autograferna är helt eller delvis handskrivna och opublicerade placeras de i regel i bibliotekens handskriftssamlingar. Utöver enskilda samlares samlingar kan biblioteken även ha egna autografsamlingar.

Öppnad kapsel med ett ovalt porträtt av Magnus Gabriel de la Gardie ovanpå en handskriven sida med hans namnteckning.Förstora bilden

Magnus Gabriel De La Gardies autograf i KB:s egen autografsamling, Signum: HS Autografsaml.

Fynd i handskriftsmagasinet

På KB finns ett antal autografsamlingar som donerats av enskilda samlare samt en autografsamling som KB själv har byggt upp. Flera av de enskilda samlingarna kom till KB i slutet av 1800-talet. Även KB:s egen samling började byggas upp vid denna tid och har efterhand fyllts på med nya förvärv. Av de nyinkomna samlingarna är endast ett fåtal autografsamlingar. Det var därför en extra stor överraskning när vi stötte på en bortglömd autografsamling när vi gick igenom de okatalogiserade samlingarna i magasinen.

Vid återupptäckten insåg vi snabbt att vi hade något unikt framför oss. För det första var antalet kända historiska personer, svenska och utländska, nog för att tappa hakan.

Vid återupptäckten insåg vi snabbt att vi hade något unikt framför oss. För det första var antalet kända historiska personer, både svenska och utländska, nog för att tappa hakan. Men samlingen var även unik av en annan anledning. Autograferna låg nämligen i stora klippalbum, individuellt uppfästa på färgade ark omgivna av information om personen och/eller handskriften i sig. Framsidan av klippalbumen var dekorerade med rubriker och utklippta bilder för att påvisa innehållet. Albumen i sig var odaterade men autograferna visade sig vara från slutet av 1500-talet till mitten av 1900-talet.

Åtta klippalbum med bilder, rubriker och nummer på frampärmarna.Förstora bilden

Några klippalbum ur Per W. och Sven M. Hanssons handskriftssamling, HS Acc1998/26

Med en sådan omsorgsfull presentation verkade samlingen inte vara menad att förvaras gömd i något värdeskåp utan hade snarare ordnats för att visas upp och bläddras igenom. Men vem var det egentligen som hade samlat alla dessa autografer och placerat dem så prydligt i album?

Per W. och Sven M. Hansson

Samlingen donerades till KB 1998. I donationsavtalet står det att samlingen kallas ”Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling”, i avtalet saknas dock information om vilka Per och Sven är.

De vanliga namnen underlättade inte en snabb sökning på internet. I samlingen fanns dock en låda med brev till Sven M. Hansson. I breven förekom orden ”Mäster Olofsgården” och ”Stortorget” på flera ställen. En sökning på dessa ord tillsammans med namnet Sven Hansson gav bättre utdelning. Det visade sig att denne Sven Hansson hade varit sekreterare och ordförande för Mäster Olofsgårdens teatersektion på Stortorget i Gamla Stan i Stockholm. I en kopia av ett brev visade det sig att samma Sven en gång i tiden hade introducerat en ung Ingmar Bergman till Mäster Olofsgårdens amatörteater:

”Jag antar att du och amatörteatern vid Stortorget blev av slutgiltig betydelse för hela mitt framtida liv. Jag kommer aldrig att glömma vårt första möte i Sandbergs bokhandel och Din storartade invitation. Min tacksamhet är förblivande. Tillgivne vän Ingmar.”

Efter vidare eftersökning framkom det att Per W. Hansson var Svens far och hade arbetat som restauratör. Det framgick även att Per hade haft en omfattande brevsamling sedan 1920/30-talet.

Nedslag i samlingen

I början av varje album finns ett personregister. Dessa register är sökbara i arkivbeskrivningen i KB:s söktjänst Arken Länk till annan webbplats.. Det finns även separata register i samlingen där man kan söka på bland annat personnamn eller yrke.

Uppslagen pärm med ett gult ark maskinskriven text monterat på ett trasigt och tejpskadat papper.Förstora bilden

Personregister i samlingsalbumet "Svenska furstar", HS Acc1998/26:4:1

Albumen är ordnade på följande person- och yrkeskategorier:

 • Svenska furstar
 • Utländska furstar och statsmän
 • Statsråd, diplomater, hovmän, landshövdingar, konsuler och andra ämbetsmän
 • Fältherrar och andra militärer
 • Präster
 • Författare
 • Musiker
 • Konst och konstnärer
 • Teater och skådespelare
 • Utländska artister
 • Publicister
 • Naturforskare, pedagoger, läkare och uppfinnare
 • Diverse svenska personer
 • Diverse utländska personer

Här hittar du exempel på några av de storheter som finns representerade i samlingen, men det finns många fler...


Utländska kungar

Ludvig XIV av Frankrike, Ludvig XV av Frankrike, Vilhelm I av Tyskland, Vilhelm II av Tyskland, Fredrik Wilhelm IV, kung av Preussen


Svenska kungar

Johan III, Gustav II Adolf, Gustav III, , Gustav IV Adolf, Gustav V, Karl IX, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII, Karl XIII, Karl XIV, Karl XV, Oskar I, Oskar II, Adolf Fredrik, Sigismund, Fredrik I, Johan III

Svenska drottningar

Ulrika Eleonora d.y., Viktoria, Louise, Josefina, Drottning Kristina, Hedvig Eleonora, Lovisa Ulrika, Hedvig Elisabeth Charlotta, Maria Eleonora, Lovisa, Sofia, Ulrika Eleonora d.ä., Desideria, Kristina av Holstein Gottorp


Statsmän, militärer och ämbetsmän

Napoleon Bonaparte, Otto von Bismarck , Axel von Fersen, Magnus De La Gardie, Axel Oxenstierna,, Arvid Horn, Carl Gustaf Wrangel, Per Albin Hanson, Hjalmar Branting, Giuseppe Garibaldi, W.E. Gladstone, Jacob Johan Anckarström


Författare

Johann Wolfgang von Goethe, Carl Michael Bellman, H.C. Andersen, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, August Strindberg, Fredrika Bremer, Elin Wägner, Hugo Alfvén, Nils Ferlin, Hjalmar Söderberg, Henrik Ibsen, Ellen Key, Hjalmar Bergman, Jules Verne, Emile Zola, Sophie Sager, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Emilie Flygare-Carlén, Hjalmar Bergman, Carl Jonas Love Almquist, Henry James, Artur Lundkvist, Nils Ferlin, Sophie Elkan, Ellen Fries

Konstnärer, tonsättare och arkitekter

Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Fritz von Dardel, Carl Larsson, Albert Engström, Anders Zorn, Hanna Pauli, Ferdinand Boberg, Helgo Zettervall, Nikodemus Tessin d.y., Franz Liszt, Richard Wagner, Gustave Doré, Carl Eldh, Johan Tobias Sergel, Hugo Alfvén, Olle Bull, Julius Kronberg


Forskare, professorer och upptäcktsresande

Carl von Linné, Anders Retzius, Olof Celsius d.ä., Olof von Dalin, Fridtjof Nansen, Gustaf Erik Pasch, Bror Emil Hildebrand, Carl Arendt Ångström, Sven Hedin, Emanuel Swedenborg, Alexander von Humboldt, Jacob Berzelius, Nils Strindberg, Frans von Scheele

Bilder ur samlingen

Officiellt dokument på franska med Napoleons autograf.Förstora bilden

Officiellt dokument med bland annat franske kejsaren Napoleon den förstes autograf, HS Acc1998/26:4:1

Orangefärgat ark med tryckta porträtt och en artikel samt ett handskrivet brev av Mozart.Förstora bilden

Kompositören Wolfgang Amadeus Mozarts autograf på ett testamente, HS Acc1998/26:4:13

Uppslag ur klippalbum med porträtt av artiklar om Henrik Ibsen, samt flera handskrivna dokument med hans namnteckning.Förstora bilden

Norske författaren Henrik Ibsens autograf i flera tappningar, HS Acc 1998/26:4:10

Sida med tryckta bilder och artiklar samt ett handskrivet brev av Bellman.Förstora bilden

Skalden Carl Michael Bellmans autograf på ett brev från 1774, HS Acc1998/26:4:10

Handskriven text med drottning Kristinas autograf på ett slitet och tejpskadat blått ark.Förstora bilden

Drottning Kristinas autograf på ett brev, HS Acc1998/26:4:1

Grönfärgat ark med en tryckt artikel samt ett handskrivet kvitto av Linné.Förstora bilden

Botanikern Carl von Linnés autograf på ett kvitto, HS Acc1998/26:4:22

Inte bara autografer

I Per W. och Sven M. Hanssons handskriftssamling förekommer flera konstnärers handstilar i form av brev eller signaturer. I ett av albumen hittar man även deras faktiska teckningar, skisser och målningar. I albumet finns verk av bland annat Carl Larsson, Anders Zorn, Albert Engström, Oscar II, Karl XV, Julius Kronberg, Johan Tobias Sergel, Fritz von Dardel och Georg von Rosen.

I autograf- och brevsamlingen förekommer flera konstnärers handstilar i form av brev eller signaturer. I ett av albumen hittar man även deras faktiska teckningar, skisser och målningar.
Grönt ark med två tryckta porträtt och två handritade teckningar av Albert Engström.Förstora bilden

Teckningar av konstnären Albert Engström, HS Acc1998/26:4:14

Grönt ark med två tryckta artiklar med porträtt samt två målningar av Georg von Rosen och Julius Kronberg.Förstora bilden

Målningar av konstnärerna Georg von Rosen och Julius Kronberg, HS Acc1998/26:4:14

Samlingen innehåller även ett album med manuskript till verk av flera kända författare, som bland andra Pär Lagerkvist, Sven Lidman, Artur Möller, Gustaf Fröding, Albert Engström, Carl Larsson och Vilhelm Ekelund.

Utöver klippalbumet finns två lådor med manuskript från svenska författare som på 1910-talet skickat in bidrag till Tidskriften Ord och bild Länk till annan webbplats..

Här återfinns manuskript av bland andra Ellen Key, Pär Lagerkvist, Albert Engström, Helena Nyblom, Fredrik Böök, Vilhelm Ekelund, Artur Möller, Oscar Montelius och Arvid Mörne.

En bunt gulnade papper med handskriven text i bläck av Ellen Key.Förstora bilden

”Robinson” av författaren Ellen Key, manusbidrag till tidskriften Ord och Bild 1914, HS Acc1998/26:5:1

Katalogiseringsarbetet fortsätter

Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling är bara ett exempel på vad som återupptäcks när KB:s personal ordnar upp samlingar i magasinen. Anledningen till att de "glömts bort" är att många nya förvärv av resursskäl endast har förtecknats i våra register över inkomna samlingar. De är därför sällan sökbara på detaljnivå. Dessa samlingar katalogiseras nu i KB:s söktjänst Arken Länk till annan webbplats. i den takt vi hinner arbeta oss igenom dem. Vem vet vad mer som kommer grävas fram framöver…

Katalogiseringsarbetet fortsätter och vem vet vad mer som kommer grävas fram framöver…