Stöd för böcker

Livet i en bokhylla kan bjuda på stor dramatik – ständiga nytillskott och utlån som skapar luckor. Utan en ordentlig stödfunktion skulle det råda kaos på våra hyllor!

Foto av hyllplan på en bokvagn av trä. På hyllplanet ligger bokstöd i metall i rader och travar på varandra.

Bokstöd på en vagn, i väntan på användning

Bibliotekets samlingar växer i olika takt. Det betyder att hyllplanen fylls på efter hand och ibland står halvfulla. Framtagning av beställda böcker skapar luckor i bokhyllan. Vi måste därför använda bokstöd för att böckerna inte ska åka fram och tillbaka på hyllplanet och i värsta fall skadas.

Det finns många typer av bokstöd. Till de äldsta hyllorna i KB:s bokmagasin hör en slags metallbyglar som kläms fast i hyllplanet ovanför. Det är ett osmidigt system som endast medger förflyttning i sidled i fasta intervall. När en liten bok står ytterst på hyllan kan det hända att bygeln inte når ned till boken. Bygeln ger också ett ojämnt tryck mot materialet som riskerar att skadas.

Foto av bokhylla med böcker som hålls på plats med hjälp av ett bygelbokstöd som är fäst i hyllplanet ovanför. Bokstödet har försetts med en skyddande plexiskiva.

Ett äldre bygelbokstöd har försetts med en skyddande plexiskiva som ger en jämn yta mot boken

Till våra nyare hyllor har vi hittat bättre lösningar. Mitt favoritbokstöd är L-format i lackerad metall. Det griper om hyllplanets kanter och viker sig inte när det belastas. Det går lätt att skjuta i sidled. Det har ingen kant som ligger under böckerna och den sida som hamnar mot boken är helt slät. Böckerna får därmed fint stöd och står säkert!

Foto av böcker på ett hyllplan och ett bokstöd i metall som klämmer om hyllplanets kanter.

Ett modernt och funktionellt bokstöd