Bokhyllans anatomi

Vill du prata hyllinredning och magasinsplanering med oss på KB? Välkommen till en värld formad av längor, hyllplan och regaler.

Bokhyllans anatomi. Ritning som visar olika delar av en hylla. Längan, markerad i lila, som är en enkelrad med hyllor. En topphylla, i rosa. Regaler, i rött, som är en lodrät rad av hyllplan. Ett hyllplan, i gult, som på bilden befinner sig underst i hyllan. Och en gavel, sidan på hyllan, som är grönmarkerad.

Vi pratar mycket om hyllor här på KB. Ganska naturligt eftersom vi årligen fyller 1,4 hyllkilometer av hyllor och lådor med pliktleveranser, inköp och gåvor. Det är ett arbete som kräver mycket planering. Vi gör prognoser 10, 20 och 30 år fram i tiden samtidigt som vi planerar tillväxtutrymmen på detaljnivå för varje stor och liten samling. Därför är det viktigt med en gemensam terminologi.

Så här går snacket hos oss.

Länga

En länga är en enkelrad med hyllor, lilamarkerad på bilden. Längan kan bestå av hyllor eller lådor, av olika djup, höjd och bredd. I Humlegårdens bokmagasin är längornas bredd mellan fem till sex meter.

Längorna ingår antingen i ett stationärt eller kompakt hyllsystem. Två längor som delar underrede i ett kompakt, mobilt hyllsystem kallas tillsammans för en vagn.

Hyllplan

Hyllplanet, gult på bilden, är själva hyllförvaringsenheten för samlingarna. Merparten av våra hyllor och alla nyinköpta hyllor är tillverkade av stål. Hyllplanet ska tåla vikten av tungt vägande samlingar. I våra boksamlingar är standardbredden för ett hyllplan 80 cm, men vi har även hyllplan som passar större format.

Detalj (ritning) av ett hyllplan i en hylla, som är markerat i gult.

Topphylla

Topphyllan, rosa på bilden, ska skydda samlingarna i hyllan från damm och från vatten från brandsläckningsystemets taksprinklers. Eftersom den inte ska belastas kan topphyllan vara tillverkad i tunnare plåt än hyllplanen.

Regal

En regal, röd på bilden, är en lodrät rad av hyllplan, från golv till tak. Avståndet mellan hyllplanen avgörs av hur stora böcker som ska stå eller ligga i hyllan. Vi har inrett med allt från fyra hyllplan i höjd för stående folianter till tolv hyllplan i höjd för liggande storformat. Men det vanligaste antalet hyllplan i en regal i boksamlingarna är fem till sju.

Gavel

Hyllgaveln, änden av längan och grönmarkerad på bilden, är den del av hyllan som vetter mot en vägg eller en gång. En gavelskylt visar längans innehåll och nummer och är oumbärlig för att hitta i samlingen.