Samling­ar­na i hyllmeter 2018

Varje år mäter vi de växande samlingarna här på KB, för att få bra underlag till prognoser och magasinsplanering. 2018 uppgick samlingarna till hisnande 17,9 hyllmil.

Tabeller för jemförelse emellan gamla och meter-systemet till enskildt bruk, 1886

Den största samlingen i hyllmeter är böcker och tidskrifter som spänner över 560 år. Omräknat till antal volymer blir det cirka tre miljoner.

KB:s samlingar i hyllmeter 2018

78 446
hyllmeter
Böcker och tidskrifter
35 103
hyllmeter
Dagstidningar
22 026
hyllmeter
Audiovisuella samlingar

De audiovisuella samlingarna mäter vi även i timmar (2017 års siffror):

  • 10 miljoner timmar video- och ljudband, CD och DVD, varav två tredjedelar är ljudinspelningar
  • 9 miljoner digitala timmar AV-material

13 703
hyllmeter
Vardagstryck
10 314
hyllmeter
Kartor och bilder
7 562
hyllmeter
Mikrofilm och mikrofiche

6 314
hyllmeter
Affischer
5 394
hyllmeter
Handskrifter
195
hyllmeter
Musiktryck