Samlingarna i siffror 2017

Samlingarna möter oss i många skilda format. Stående och liggande. I omslag, mappar och kapslar. På hyllplan och i lådor. Från största affischen till minsta miniatyrboken. Från 1000-sidorsromanen till ettbladstrycket. Från papyrusrullen från 300-talet till blu-ray-boxen i specialutgåva med gosedjur. Men det hindrar oss inte. På KB mäter vi allt.

Stora böcker, liggande förvaring på hyllplan. Foto: KB

På KB mäter vi de växande samlingarna varje år, för att kunna göra prognoser och få bra underlag för vår magasinsplanering. 2017 uppgick samlingarna till 174 792 hyllmeter. Det motsvarar 17,5 hyllmil eller avståndet mellan Gävle och Stockholm.

KB:s samlingar i hyllmeter 2017

76 308
hyllmeter
Böcker och tidskrifter
33 244
hyllmeter
Dagstidningar
21 861
hyllmeter
Audiovisuella samlingar

13 610
hyllmeter
Vardagstryck
10 304
hyllmeter
Kartor och bilder
7 562
hyllmeter
Mikrofilm och mikrofiche

6 263
hyllmeter
Affischer
5 352
hyllmeter
Handskrifter
195
hyllmeter
Musiktryck

Den största samlingen i hyllmeter är böcker och tidskrifter som spänner över 560 år. Omräknat till antal volymer blir det cirka tre miljoner.