Uppbyggnad och placering av ISMN

Undrar du vad de tretton siffrorna i ISMN står för? Här kan du läsa om hur numret är uppbyggd och var i trycket det ska placeras.

Uppbyggnad

Ett ISMN består av 13 siffror (före 2007 bestod ISMN av tio siffror) och föregås av bokstäverna ISMN. Siffrorna är uppdelade i fem grupper åtskilda med bindestreck enligt följande:

ISMN 979-0-706871-13-4

  1. Prefix (979-0)
  2. Förlagsbeteckning (706871)
  3. Titelbeteckning (13, identifierar en utgåva av ett verk och de olika artiklar det består av, exempelvis för partitur, stäpaket för olika instrument och så vidare)
  4. Kontrollsiffra (4)
Bokstäverna ISMN måste stå före siffrorna.

Placering

Först och främst ska ISMN tryckas i bokens inlaga, i första hand på titelbladets baksida. Om detta inte är möjligt kan man placera den nedtill på titelbladets framsida. Om det är möjligt ska det även tryckas utvändigt på baksidan av omslaget och/eller på bakre pärmen längst ned.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?