fullskärmsbild

Behov av nytt ISMN

Ibland kan det finnas skäl att skaffa ett nytt ISMN, som vid ett nytt format eller ny utgivare. Vid små förändringar behövs det däremot inte.

Ett nytt ISMN krävs om följande har förändrats i en publikation:

  • översättning till annat språk
  • innehåll
  • format
  • bindning
  • sättning
  • inordning i serie
  • annat förlag eller ny utgivare.

Små förändringar kräver inget nytt ISMN

En ny tryckning får samma ISMN som den föregående tryckningen vid mindre förändringar som exempelvis nytt tryckår, nytt pris och rättade stavfel.

Ifall du är tveksam om en ny utgivning bör få nytt ISBN eller inte, ge den ett nytt.

Tilltryck av en publikation

Det är viktigt att notera att när man gör ett tilltryck med ett 10-siffrigt ISMN efter den 1 januari 2008 ska man tilldela publikationen det motsvarande 13-siffriga numret.

Åtgärder vid felaktigt ISMN

Om KB får in en publikation med felaktigt ISMN, kontaktar ISBN Sverige utgivaren och meddelar att ISMN har använts felaktigt och förklarar varför. Syftet är att förhindra att fler ISMN används felaktigt framöver.

Vid katalogisering av publikationen kommer ISMN-numret markeras som ogiltigt, men ändå vara sökbart.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?