Behov av nytt ISMN

Ibland kan det finnas skäl att skaffa ett nytt ISMN, som vid ett nytt format eller ny utgivare. Vid små förändringar behövs det däremot inte.

Ett nytt ISMN krävs om följande har förändrats i en publikation:

  • översättning till annat språk
  • innehåll
  • format
  • bindning
  • sättning
  • inordning i serie
  • ändrat utgivarnamn

Små förändringar kräver inget nytt ISMN

En ny tryckning får samma ISMN som den föregående tryckningen vid mindre förändringar som exempelvis nytt tryckår, nytt pris och rättade stavfel.

Ifall du är tveksam om en ny utgivning bör få nytt ISMN eller inte, ge den ett nytt.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?