Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–19 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Ge gåva

Har du material du vill skänka till KB? Vi tar bara emot gåvor efter förfrågan. Välkommen att kontakta oss!

KB:s personal tittar på en bok. Foto: Per & Per Fotograf AB.

Har du läst informationen om vad vi söker?
Du kanske sitter på en skatt som vi inte känner till. Men innan du kontaktar oss är det bra om du läser vår information om vad vi i första hand tar emot för gåvor.

Har vi redan din gåva?
Gör gärna en sökning i våra tjänster Reginalänk till annan webbplats och Librislänk till annan webbplats (för tryckt material) eller Svensk mediedatabaslänk till annan webbplats (SMDB, för ljud, rörlig bild och datorspel) för att kontrollera det.

Är din gåva i gott skick?
KB tar bara emot gåvor som är välbehållna eftersom de ska hålla att forska i under lång tid framöver.

Vill du ge en gåva till KB? Kontakta oss här!

Vad vill du skänka?


Äger du materialet? *Typ av material (Det är möjligt att kryssa för flera alternativ)
Multiple selection
Uppge till exempel titel, upphovsman, innehåll, årtal/tidsperiod, språk etc.
Har du en förteckning/lista över det du vill skänka, eller bilder på materialet? Bifoga det här. Om din förfrågan gäller elektroniskt material går det bra att bifoga en exempelfil.

Bra att veta när du ger en gåva

Läs mer om villkor kring gåvor och deponering av material på KB.

KB har ingen skyldighet att ta emot gåvor

KB har ingen skyldighet att ta emot de gåvor som erbjuds. Vi förbehåller oss rätten att, om inget annat har avtalats, även i efterhand sortera ut sådant som inte anses berika KB:s samlingar. Detsamma gäller om materialet är i för dåligt skick.

Äganderätten övergår till KB

En gåva eller donation innebär att äganderätten helt övergår till KB som förvarar och tillgängliggör materialet.

Vi deponerar i undantagsfall

I undantagsfall kan KB ta emot material för deponering under en begränsad tid. I så fall regleras deponitiden i ett donationsavtal. Materialet är tillgängligt för forskning och studier först när ägandet har övergått till KB.

Tillgång till gåvan

Efter att du har gett en gåva kan det dröja innan den är tillgänglig och syns i våra kataloger.

Det kan även finnas etiska eller juridiska skäl att begränsa tillgängligheten till särskilda dokument under en tid efter donationstillfället. Detta regleras i så fall i donationsavtalet.

Välkommen hit!

Du som har bidragit till KB:s samlingar är självklart alltid välkommen till biblioteket för att ta del av materialet.