Provböcker med färgsprakande innehåll

Bland KB:s särskilda boksamlingar hittar du material kopplat till bokproduktion och bokbinderi. Bakom oansenliga pärmar döljer sig en värld av olika sorters papper, som används än idag.

En utspridd samling häften av olika form och utseenden.

Exempel på provböcker från Wärmlings provbokssamling. Foto: Lena Floser

Bokpapper, överdragspapper, försättspapper...

Provböcker finns i många format och utseenden och bakom enkla omslag kan man hitta exempel på olika sorters papper som använts i bokproduktion. Papper som sitter på utsidan av bokpärmar kallas överdragspapper, om det används på bokens insida kallas det försättspapper.

På KB hittar du exempel på sådant papper i samlingarna Hedbergs bokbinderi, Ingeborg Börjesons samling, Bernhard Anderssons bandsamling, Pappersprover och Stig Wärmlings provbokssamling. Flera av dessa samlingar finns beskrivna och förtecknade i KB:s söktjänst Arken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Papper som sitter på utsidan av bokpärmar kallas överdragspapper, om det används på bokens insida kallas det försättspapper.

Stig Wärmlings provbokssamling

Stig Wärmling (1910-1994) var bokbindare och pappersmarmorerare. Hans samling i KB (signum 299 Wä 1) består av provböcker med överdrags- och försättspapper, från 1920- till 1940-tal. Här finns pärmar med ark av Stig Wärmlings egenproducerade papper men också provböcker från firmor över hela världen.

Pärmarna och en del av provböckerna donerades till KB av Wärmlings dödsbo. Samlingen har senare kompletterats med sex kartonger med provböcker från amatörbokbindarföreningen Falsbenet i Nyköping, som hade fått material från Wärmling.

Provböckerna är sorterade efter firma om det finns sådan angiven. Pärmarna är sorterade efter namnen på mönstren i pärmen. Sammanlagt innehåller samlingen 278 provböcker och 48 pärmar med ark.

Uppslagen provbok med två mönstrade papper, ett rosa med blommor och ett blått med mönster i silver.

Provbok med två mönstrade papper ur Stig Wärmlings provbokssamling

Marmorerade papper

De egenhändigt gjorda pärmarna i Wärmlings provbokssamling innehåller inte bara prover utan också hela ark med marmorerade papper. Ordet marmorera kommer från att försöka efterlikna marmor. Det är ett mönster med virvlar och stråk som var vanligt på just bokpapper.

Mönstret skapas genom att färg hälls ut på en vätska och formas till mönster med ett redskap. Sedan lägger man ett pappersark på ytan för att fånga upp mönstret. Du kan läsa mer om marmorering i ett tidigare blogginlägg om  Öppnas i nytt fönster.samlingen Hedbergs bokbinderi. Öppnas i nytt fönster.

Mönstret skapas genom att färg hälls ut på en vätska och formas till mönster med ett redskap. Sedan lägger man ett pappersark på ytan för att fånga upp mönstret.
En öppnad provbok med sex exempel på mönstrade papper.

Exempel på marmorerade papper i en provbok ur Stig Wärmlings provbokssamling

Tidlös bokkonst

En av Stig Wärmlings föregångare var bokbindaren Bernhard Andersson (1858-1924). Han band böcker och marmorerade papper i sitt eget bokbinderi från 1888 till 1917, då det blev en del av Nordiska Kompaniets bokbinderi. Bokbinderiet och allt tillhörande material donerades till KB 1963.

Du kan se exempel på Anderssons papperskonst i årets katalog till Svensk Bokkonst. Där har man i år använt bilder av marmorerat papper från Bernhard Anderssons bandsamling (signum 288 An 1)

Svensk Bokkonst är en ideell förening som varje år premierar föredömligt producerade böcker. Välkommen till årets prisutdelning, som äger rum på KB den 21 oktober kl. 17!

Svensk bokkonst i vit text mot en bakgrund av ett blått marmorerat papper.