På promenad med Agaton Sax

Idag kan du lyssna på deckare på promenaden och kärleksromaner när du diskar, men vad är egentligen nytt med den digitala ljudboken? Är det kanske så att vi lockas tro att det handlar om en nyhet när det bara är mediet som genomgår tekniska förändringar?

En hand sätter in ett gult kassettband i en bärbar kassettspelare med hörlurar.

"Agaton Sax och Byköpings gästabud" med en Sony Walkman. Foto: Jan Olofsson

Från lägerelden till ström­made ljud­böc­ker

Den tekniska utvecklingen med högre kapacitet för mobilt bredband har förändrat förutsättningarna för ljudboken. Idag lyssnar vi på digitala filer som strömmas via abonnemangstjänster till våra mobiler. Tjänster som Nextory, Storytel och Bookbeat har gjort ljudbokslyssnandet mycket bredare.

Strömningstekniken har gjort ljudboken tillgänglig för alla, och utbudet mer omfattande och varierat än tidigare. I framgångarnas kölvatten finns även en vilja och uppfinningsrikedom att utveckla själva ljudboksmediet till podcasts, inlästa tidskriftsartiklar, och så vidare. Var går gränsen när ljudboken övergår till ett annat eller nytt medium?

Lyssnat, inte läst, har vi ju gjort sedan tidens begynnelse när vi satt i mörkret vid lägerelden och lyssnade på spännande jakthistorier.

Ljudböcker på KB

KB har samlat in de flesta kassett- och cd-böcker som kommit ut i Sverige. Alla kan söka fram materialet i Svensk mediedatabas (SMDB) Länk till annan webbplats. men bara användare med särskild behörighet kan ta del av inspelningarna.

Ryggar på åtta ljudböcker ur KB:s audiovisuella samlingar.

Ljudböcker från olika decennier ur KB:s audiovisuella samlingar. Foto: Jan Olofsson

De första ljudböckerna kom till KB 1985. Då kallades de kassettböcker eftersom det var så de gavs ut, ofta på förlaget Kassettbok AB. Kassetterna var förpackade i mjuka eller hårda plastaskar och antalet band varierade beroende på originalbokens omfattning. Kassettböckerna höll inte lika hög profil som dagens ljudböcker, vilket avspeglades i askarnas enkla och ibland lite taffliga formgivning sedda med dagens ögon.

Bärbara bandspelare, bland annat Sony Walkman, gjorde det enkelt att bära med sig boken dit man ville. Under 1990-talet växlades utgivningen om till cd, och begreppet ”cd-bok” gjorde sitt intåg.

Insamling av digitala ljudböcker har KB nu försiktigt kommit igång med, beroende på att KB fått utveckla delvis nya metoder för mottagning av filer. Dessa är dock än så länge inte tillgängliga för våra användare.

Att läsa med öronen

Lyssnat, inte läst, har vi ju gjort sedan tidens begynnelse när vi satt i mörkret vid lägerelden och lyssnade på spännande jakthistorier. Är förändringen enbart kopplad till nya tekniska lösningar, eller handlar det även om att ljudboken smugit sig in i vardagssituationer som jobbpendling eller sällskap vid långpromenader?

Om hur författare och läsare påverkas av den digitala utvecklingen med strömmande ljudböcker samtalar Jerry Määttä och Julia Pennlert om i Berättelser från KB den 6 oktober.

Vad är skillnaden mellan talböcker och ljudböcker?

Talböcker är inlästa för att underlätta för personer med olika läshinder. De är en vidareutveckling av böcker i blindskrift eller punktskrift och framställs och tillhandahålls på liknande villkor. Ljudböcker vänder sig till en bredare allmänhet och utgivningen är ofta mer kommersiell till sin karaktär. Du kan läsa mer om talböcker hos Myndigheten för tillgängliga medier Länk till annan webbplats..