Kläd sjelf din julgran

Betrakta din julgran som ett smycke! I denna broschyr från 1894 lämnas inget åt slumpen.

Foto av boksida med tecknade julgransdekorationer i form av pappersstjärnor sammanlänkade till en kedja.

"Stjernkedjor" att slöjda och hänga i julgranen.

I juletid är vi många som låter oss inspireras av gör det själv-tips i tidningar, böcker och på teve. Vi vill ha en ombonad jul med hemmagjort pyssel och pynt att hänga i granen. Men detta fenomen är ingalunda något nytt påfund. ”Kläd sjelf din julgran” uppmanar oss en tunn, lite sliten broschyr, tryckt 1894 och placerad i KB:s svenska boksamling under ämnet Teknologi Slöjd. Här beskrivs den pyntade julgranen som ”ett smycke utan hvilket man knappast kan tänka sig en riktig, äkta julglädje”.

Foto av broschyr med titeln "kläd sjelf din julgran". Försättsblad med titel och teckningar i svartvitt av julpynt, julgran och tomtar.
Ära vare Gud i höjden! En jungfru födde ett barn idag!

Tänkespråk i götisk stil

I broschyren finns 25 kategorier av pynt att tillverka själv, med tillhörande beskrivningar och illustrationer. Många teman som kedjor, stjärnor och korgar känner vi igen. Andra kategorier är mer ovanliga som julgransdekorationer i dag, till exempel kvarnen, solen och tänkespråket. Här får vi dock förslag på tänkespråk att fästa i toppen eller vira runt grenarna. Tänkespråken ritas upp med ”götisk stil” på guldpapper och skärs sedan ut: "Ära vare Gud i höjden!", "En jungfru födde ett barn idag!"

Bronzerade grankottefjäll

En fantasieggande pysselkategori är ”Kometer, kottar och medaljonger”, där kometer klipps ut i papp och får svansar av glittertråd. Grankottar förses med en krans av glittertråd och stor omsorg läggs på en avslutande dekorativ hylsa med valfritt tillägg av ett rönn- eller enbär. I medaljongen, kategorins verkliga smycke som även kan ”bronzeras”, får man användning för sparade tallkottar och nötter samt lösa grankottefjäll.

Foto av tecknad broschyrsida med julpynt i form av kometer, kottar och medaljonger.

Glöm inte foten!

Visst sätter vi en vacker stjärna i granens topp, men hur många av oss tänker på dess fot? I vår broschyr lämnas inget åt slumpen:

”En tom julgransfot ser ej treflig ut. Vi vilja därför föreslå en beklädnad, som föreställer en liten trädgård med springbrunn och dufhus.”

Nu må inspirationen flöda!

Foto av broschyrsida med tecknade anvisningar för att bygga ett podium för julgransfoten.