Mitt hjär­ta vart tog du vägen?

Stort som en knuten näve. Vikt cirka 300 gram. Blodrött. Sammetslent.

Ett liggande rött sammetsband med hörnbeslag i metall och uppknäppta metallspännen. Förgyllt och bemålat snitt med blomstermotiv i rött och grönt.

Bland de tusentals böcker som varje år inkommer till Kungliga biblioteket genom pliktleverans, inköp eller gåva, finns det några som berör mer än andra. När en helt vanlig arbetsdag inleds med ett oväntat möte – med en över 300 år gammal nykomling ämnad att tjusa och förföra – vem kan då undgå att bli kär?

Sensuellt yttre

Bokbandet är kärleksfullt och sensuellt – i mjuk, len och välbevarad dräkt – ett blodrött sammetsband med ciselerat guldsnitt Öppnas i nytt fönster. dekorerat med blommor målade i lysande rött, grönt och brunt. Det är försett med hörnbeslag i metall och har två kompletta spännen. Kapitälbandet av tråd är grönt och gult. Måtten är nätta: 115 x 73 x 46 mm. Vikten är 294 gram. Enligt namnteckningar på eftersättsbladet har boken tillhört Cathrina Josepha Franc. 1749 och C. von Stockenström 1848.

Svårflirtat innehåll

Inlagan är mer stram och svårflirtad. Som så ofta när det gäller rikt dekorerade äldre textilband rör det sig om en psalmbok – en andlig källa till vederkvickning med tröstspråk, bönesuckar och en riktigt lång titel:

Förtsch, Andeligh watukälla, ther vthaff sig hwart och itt christtroget hierta vthi margahanda anfechtning; köld och heeta wederqweckia och vpfriska må: förswenskad aff Haquino Ausio, med boktryckarens H. K. bekostnat. Och nu å nyo öfwersedd, sampt medh tröst-språk, lärosånger, böner, rijm, bönesuckar och skrifftermåhls-articklar förmehrad. Jämpte tilökning aff en fulkomligh psalm-book, såsom och evangelier och epistler öfwer heela åhret. 1683.

Det röda bokhjärtat är placerat i den Svenska praktsamlingen.