Regn­bå­gen – från Pheno­men till Pride

Regnbågen sätter färg på Sommarsverige. Det atmosfäriska fenomenet berör både fysikämnet och fantasin. Prideflaggor i regnbågens alla färger lockar till eufori och eftertanke.

Pappersband i regnbågens färger, 1814. Foto: KB

Regnbågsfärgat bokomslag, tidigt 1800-tal.

Två skäl att jaga regnbågar i KB:s samlingar i sommar

  1. Det regnar och du vill förkovra dig en smula innan nästa regnbåge dyker upp som ett optiskt fenomen på himlen.
  2. Armarna är trötta av flaggviftande, du ser regnbågar överallt och behöver en prideparadpaus.

Celsius kuriösa fenomen

I slutet av juli 1742 gjorde astronomen Anders Celsius en märklig observation i Dalarna: tre regnbågar varav den första var en vanlig båge med starka färger och den andra hade svagare färger i omvänd ordning. Den tredje stod lite för sig själv och hade svagare färger, men samma färgordning som den första. Celsius fann dock snabbt förklaringen till detta "curieusa phaenomenon": en närliggande sjö och solens reflektioner.

Björcks dissertatio de iride

Elias Daniel Björk disputerade vid universitetet i Greifswald år 1800 med en avhandling i matematisk fysik om regnbågen, som på latin heter iride. Avhandlingen är en tunn broschyr i lättläst antikvastil, men ämnet är tungt och språket svårtillgängligt. När latinet sviker ger det medföljande planschbladet en ledtråd till vad som avhandlas.

Björck 1888, regnbåge detalj av plansch. Foto: KB

Annerstedt och de supplementära bågarna

Ludvig Annerstedt framlade 1860 en filosofisk avhandling på svenska om de viktigaste teorierna om regnbågen inom den matematiska fysiken. Avhandlingen är illustrerad med tre planschblad. Den avslutas med en genomgång av de poetiskt klingande supplementära bågarna. Det var sådana Celsius hade observerat 118 år tidigare.

Ett av de phaenomener, hvilka den matematiska Physiken bäst lyckats förklara, är utan tvifvel regnbågen.

Prideflaggan

Prideflaggan eller regnbågsflaggan skapades i USA på 1970-talet används inom HBTQ-rörelsen. Den står för stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt för medmänniskor och tolerans. Läs mer om prideflaggans historia på Wikipedia. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prideflagga, regnbågsflagga.

HBTQ i KB

Pridefestivalerna runt om i världen lockar till fördjupning i HBTQ-frågor. I KB:s samlingar finns som vanligt en rik källa att ösa ur. Här behandlas teman som äldre, unga, brott, kärlek och religion i romaner, avhandlingar, barnböcker, tidskrifter, radioprogram och filmer.