Världsradiodagen

Unesco startade världsradiodagen 13 februari för att uppmärksamma, hylla och sprida den viktiga roll radion har i världen. Tema för 2019 är dialog, tolerans och fred.

Fyra män sitter på en snöig bergstopp och skickar ut radiosignaler. Svartvitt foto.

En portabel radiostation skickar ett meddelande på Gisnitz (1916). Upphovsman: Kriegspressequartier, Lichtbildstelle - Wien. Austrian National Library.

Radion är fortsatt den viktigaste källan för oberoende samhällsinformation runt om i världen. Trots att den inte är den primära eller kanske sekundära källan för information i Sverige på grund av den utveckling vi haft med sociala medier och onlinenyheter, så har den en viktig roll. Radion, med dess lokala och nationella sändningar, ger oss oftast en oberoende bild av situationen. Det blir allt viktigare i en värld med personliga algoritmer och samtyckande omgivningar.

Brett, smått & lokalt

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att alla får komma till tals och att alla har rätten till det. Närradion är ett av de starkaste redskapen för detta. På Kungliga biblioteket har vi samlat in närradio sedan 1994. Vi är den enda myndighet eller institution med ett närradioarkiv. Vi har en ambition att arkivera sändningar från alla de aktiva närradiostationerna i Sverige. Detta material är unikt, inte bara i dess slag, men också på grund av det speglar så många olika delar av ett samhälle. Närradioföreningarna består av politiska partier, religiösa samfund, invandrarföreningar, kvinnorättskämpar, musikintresserade, kommunalråd och mycket mer. Med dessa röster lär vi känna det samtida samhället.

En man som sänder närradio sitter vid sitt skrivbord framför en mikrofon. Skrivbordet är fullt med radioutrustning. Han tittar in i kameran. Svartvitt foto.

Radioamatör vid sitt skrivbord i Lyckeby. Utgivare: Blekinge museum

Ute i världen är radion som tidigare nämnt, ett viktigt verktyg för att sprida information. Så här skriver Unesco om Världsradiodagen:

Radion är i synnerhet viktig för människor som lever isolerat, analfabeter eller andra som av olika skäl har svårt att få tillgång till information genom andra medier. Ofta spelar radion en avgörande funktion i kriser och nödsituationer, eftersom den snabbt kan sprida livsviktig information ut i samhällen. Lika mycket är radion en central del av många människors vardag, då de är beroende av radio för grundläggande samhällsinformation. Det kan handla om avstängningar av vägar, kommunalbeslut eller dricksvattentillgång.

Radions ursprung och roll

Radion som använder sig av hertzvågor blev patenterad 1896 och den utvecklades till utbrett informationssystem under de följande åren.

Sveriges radio, då kallat Radiotjänst, bildades 1924. Då sändes det några timmar per kväll, endast på en kanal.

Pliktlagen för att samla i audiovisuellt material började gälla 1979. De program som är äldre och finns att hitta i vår katalog, är material som har donerats av privatpersoner och producenter. En av de donerade samlingarna är Historiska radiobanden från SR, som innehåller radiosändningar mellan 1930- 1960.

Under andra världskriget var radion den främsta källan för krigsberedskap och Sveriges radio har fortfarande ansvaret att avbryta sändningar för viktiga meddelanden till allmänheten.

I ett av de radioprogram som 12 februari 1940 sände från Kvinnoorganisationernas opinionsmöte i Konserthuset mot det totala kriget, för fred och folkförsoning, får vi höra i inledningstalet:

Ingen engelsk, fransk, rysk eller tysk kvinna vill på allvar uppleva den katastrof som hotar oss alla”. /.../ ”Världens samvete måste väckas och samlas mot det våld som hotar vår andliga och materiella kultur med förintelse.

Radions superkraft

Radions spridningskraft av samhällsinformation, opinion och navigering har varit en stor del i vår moderna utveckling. Som tidigare nämnt är det där resultatet av en demokrati, eller ett försök till demokrati, visar sig. Tala vitt och brett, varna, uppmuntra, tolerera och acceptera. Sprid ditt budskap, välj om du vill stänga av eller lyssna vidare. Lyssna på knasiga historier, kanske när du är ensam och behöver ett skratt.

Hurra för radion!