Spola kröken – med info­gra­fik från 1930-talet

Visst är det lättare att ta till sig information när budskapet visualiseras med en bild! Infografik är inne, men KB:s boksamlingar lär oss att inget är nytt under solen...

Infografik 1931, detalj. Foto: KB

Infografik i dagens media

Gillar du också att frossa i den nya infografiken i tidningar och nyhetsprogram? Världen blir ju så mycket enklare att begripa med hjälp av färgglada bilder, pilar och diagram.

Vi har sett infografiken explodera på senare år, till exempel i samband med presidentvalet i USA där media visualiserade alla möjliga aspekter av Donald Trumps förehavanden: hans förhållande till Ryssland, hans twittervanor och i exemplet "Shares of online articles..." antalet delningar av online-artiklar om de olika presidentkandidaterna.

Infografik hjälpte svenskarna att förstå den mandatpingis Länk till annan webbplats. som följde efter det svenska riksdagsvalet 2018. Röda, gröna, blå och gula bollar i riksdagens plenisal illustrerade hur mandatfördelningen svängde i slutskedet av rösträkningen.

Infografik från Venngage

Donald Trump's Dominance on Online Attention | Venngage

Infografik i KB:s gamla boksamling

Men i KB finns alltså ännu äldre infografik. I boksamlingen för liggande storformat huserar en uppsättning planscher avsedda för nykterhetsundervisningen i början av 1930-talet. Till planscherna hör även ett texthäfte. Centralförbundet för nykterhet visar i detta utbildningsmaterial hur mycket supandet kostar i relation till andra förnödenheter och hur mycket tobak och kaffe som konsumeras i Sverige.

1 liter pilsner om dagen eller kläder till familjen?

Alkohol och vissa förnödenheter

På planschen "Priset å alkoholdrycker och å vissa förnödenheter enligt förhållandena i Stockholm omkring årsskiftet 1930–1931" visar Centralförbundet för nykterhet hur mycket alkoholen kostar i förhållande till vad man kallar "nyttiga" förnödenheter. Här står valet mellan en tredjedels liter pilsnerdricka eller en liter mjölk. En liter brännvin eller ett kilo smör. En liter eau-de-vie eller ett kilo kaffe parat med några kilo socker.

Riktigt effektiv blir infografiken när ilsket orangea rutor synliggör hur utgiften för en liter pilsner om dagen motsvarar kostnaden för en överrock, en kappa och en barnkostym. Till sist ställs den relevanta frågan: "Huru uppbringa hyran för 2 rum och kök?".

Nykterhetsrörelsen 1931. Foto: KB

Alkoholkonsumtion och kostnader. Infografik från 1931

Tobak och kaffe

"Hur mycket tobak och kaffe förbrukas i Sverige?" är frågan för denna plansch. Här visas på ett finurligt sätt hur kaffekonsumtionen har förändrats över tid, genom vackra blå porslinskoppar som ändrar storlek i takt med att kaffedrickandet ökar. 1931 dricker svensken 8,6 kilo kaffe per person och år, det är nästan en fyrdubbling sedan perioden 1871–1875.

1931 förbrukas i medeltal per invånare: 35 stycken cigarrer och cigarrcigaretter, 7,8 hekto snus, 1,7 hekto röktobak och 338 stycken cigaretter.

1931 konsumeras 1,4 kilo tobak per person och år. Fördelningen är följande: 35 stycken cigarrer och cigarrcigaretter, 7,8 hekto snus, 1,7 hekto röktobak och 338 stycken cigaretter. Antalet cigarrer och cigarrcigaretter illustreras av två lådor som rymmer ungefär det antalet, medan antalet cigaretter visas som ett stort paket med sju markeringar för varje 50-tal cigaretter. Snuset och röktobaken finns i var sin behållare.

Sammantaget ganska mycket tobak för en person, i alla fall rent visuellt. Tobaksförbrukningen har dock inte ökat lika mycket som kaffeintaget på planschen. Från 1875 till 1931 har den endast ökat med några hekto.

Nykterhetsrörelsens plansch 1931. Foto: KB

Svenskarnas konsumtion av tobak och kaffe. Infografik från 1931

Förbrukningen av alkohol, tobak och kaffe låter vi var och en ta ansvar för, men för den som är sugen på att ändra sina konsumtionsvanor kan infografiken möjligen vara till hjälp!

Nykter eller nyttig 1931?

pilsner
eller mjölk?
ca 20 öre för en liten flaska öl eller en liter mjölk
brännvin
eller smör?
2,60 kr för en liter brännvin eller ett kilo smör
eau-de-vie
eller kaffe och socker?
4 kr för en liter sprit eller ett kilo kaffe + några kilo socker