Lånebeställning från andra sidan graven

En dag föll den ut mellan två böcker nere i KB:s magasin – en lånebeställning från 1902. Hur den hamnat just där var en gåta, titeln och årtalet på beställningen stämde inte alls med samlingen och böckerna på hyllan.

Lånebeställning från 1902. Foto: KB

Lånebeställning från 1902

Det var den 13 september 1902 som pastor adi. Blankenburg på Lilla Nygatan 17 gick till KB för att låna en avhandling om Shakespeare: Delius, Abhandlungen zu Shakespere från 1878 i två band. Om Blankenburg fick sin beställning kan vi inte svara på. Beställningslappen kan ha kommit på avvägar både före och efter utlån, men mer troligt är att den försvann efter lånet, eftersom pastorsadjunkten bör ha återkommit till KB för att hämta det beställda verket.

På (30) dagar har jag till låns från Kongl. Biblioteket bekommit … förbindande mig att återlemna det låntagna i lika godt skick eller utgifva ersättning, som mig affordras, enligt dess af Öfver-Bibliotekarien bestämda värde.

Men den uppfordrande tonen på den förkomna beställningsblanketten får mig ändå att undra, vad har egentligen hänt med avhandlingen på de 116 år som passerat sedan Blankenburgs lån? Jag bestämmer mig för att gå till botten med bokens levnadsöde i samlingarna på KB. Jag vill veta mer om dess fysiska form och popularitet. Första stoppet blir de gamla boksamlingarna i magasinen.

I gamla utländska samlingen

Delius Abhandlungen är tryckt 1878, året efter KB:s flytt från slottet till Humlegården. Topp tre bland ämnena för det utländska förvärvet detta år var:

  1. Vitterhet
  2. Historia
  3. Skön konst

Vår Shakespeareavhandling hör dock hemma inom litteraturvetenskapen, ett i något mindre utsträckning inköpt ämne år 1878. En sökning i KB:s katalog Regina ger vid handen att verket tillhör gamla utländska samlingen, facket Litteraturhistoria Engelska Monografier. Och mycket riktigt, på dessa hyllor hittar jag båda banden.

Delius, Abhandlungen, 1878, exlibris. Foto: KB.

Rött handskrivet exlibris från gamla utländska samlingen, "Litt.hist. Eng. Monogr."

Delius, Abhandlungen, 1878, skada på rygg. Foto: KB.

Biblioteksband med skinnrygg och pärmöverdrag av grönt dekorerat papper. Skada på ryggen

Delius, Abhandlungen,1878, bokbindaretikett. Foto: KB.

Bokbindaretikett från Alfred Lundins bokbinderi i Stockholm

Gedigna biblioteksband

Banden är så kallade KB-band, hållbara biblioteksband med skinnrygg och marmorerat pappersöverdrag på pärmarna. Ryggen pryds av en titel i guldtryck och en kronstämpel som visar att boken tillhör KB. Bokbindare är Alfred Lundin i Stockholm, en av flera bokbindare som tillverkade denna typ av band för KB vid 1800-talets slut.

Obs! Alla slags anteckningar i boken räknas såsom skada.

En nästan klotterfri bok

Varken då eller nu får man förstås göra åverkan på KB:s böcker. Delius bok om Shakespeare har klarat sig ganska bra från användarrelaterad åverkan genom åren. Det finns vissa skador på ryggen, men texten är fri från klotter, sånär som på en anteckning på bakre försätts.

Dyster lånestatistik

Verket finns alltså på sin plats i samlingen och har hanterats hyfsat varsamt genom åren, men kan man säga att denna bok lever? Författaren Delius var en tysk filolog och Shakespearekännare som läses än idag. Dock inte på KB. Lånestatistiken som går tillbaka till införandet av det lokala bibliotekssystemet Regina visar 0 (noll) utlån.

Så vila i frid Abhandlungen zu Shakespere.

Förvärvs-, bindnings- och lånestatistik 1878 och 1902:

2 300
böcker
År 1878 förvärvade KB 2 300 utländska böcker till en summa av 12 644,89 kr.
5 335,11
kr
År 1878 köpte KB bokbinderiarbeten för sammanlagt 5 335,11 kr.
12 042
hemlån
År 1902 hanterades 12 042 hemlån på KB och totalt 65 393 böcker togs fram.

I Kungliga bibliotekets handlingar och årsberättelser kan man läsa mer om KB:s förvärv, nybindning och låneverksamhet.