Porträttkatalogen – nu tillgänglig för alla!

Nu kan du botanisera bland tusentals namn på kända och okända personer, från slott till kontor och koja. Bildsamlingens porträttkatalog är äntligen digitaliserad och fritt tillgänglig för alla!

Porträttkatalogen i bildsamlingens lokaler på KB

50 samlingar indexerade i 115 lådor

Inne i bildsamlingens lokaler står en 115 lådor stor kortkatalog uppdelad i en svensk (81 lådor) och en utländsk del (34 lådor). Fram till nu har den som velat söka i KB:s ca 50 olika porträttsamlingar varit tvungen att kontakta personal, som letat efter namnen i kortkatalogen som nu är digitaliserad och tillgänglig i sin helhet Länk till annan webbplats..

Kungar, fröknar, hemmansägare, varietéartister...

I porträttkatalogen, som är alfabetiskt uppställd på den avbildade personens efternamn, hittar du tusentals svenska och utländska namn. Samlingarna innehåller bilder från fem sekel men tyngdpunkten ligger på porträtt från 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Utöver mer eller mindre kända kungligheter och kulturpersonligheter hittar du mängder av direktörer, akademiker, ämbetsmän, präster, militärer, ämbetsmän och många andra. Samt en och annan mördare.

... men även "Gubben Abraham" och "Fru Adde"

På många katalogkort finns en kortare biografi över personen med viktiga årtal och befattningar. På andra är upplysningarna betydligt mer knapphändiga, som ”Gubben Abraham” från Lysekil (kort #66) eller herr och fru Adde (kort #136–137). Många personer har flera tjusiga titlar och beteckningar medan andra kort och gott är någon annans fru, dotter eller son. Hänvisningarna mellan olika efternamn är många, särskilt när det gäller kvinnor, som är indexerade på sina flicknamn. 

Många katalogkort är handskrivna och flera av dem har kompletterats med anteckningar och rättelser. Observera att maskinläsningen av korten därför inte alltid fungerar optimalt.

Porträttsamlingarnas signum

Tycker du att signumen ser kryptiska ut? Ingen fara, de är inte begripliga för många utom personalen på bildsamlingen, men de kan ändå ge en ledtråd om vilken typ av bilder man kan förvänta sig att hitta i samlingarna. Fa, Fb och Fc leder till exempel till fotografier medan P och Sn endast leder till tryckta bilder. I porträttkatalogen kan du läsa mer om de vanligaste signumen Länk till annan webbplats. och vilken typ av bilder de leder till.

Katalogkort över Jenny Lind i porträttkatalogen

Handskrivet katalogkort för Jenny Lind

Bilderna bakom katalogkorten

Katalogkorten visar i vilka av våra samlingar en person finns representerad. Många finns bara med i någon enstaka samling, medan kända personer ofta finns med i flera. Antalet porträtt av en person kan variera kraftigt. På många finns det endast enstaka bilder i hela KB, på andra kan det finnas hundratals bilder i en enda samling. Samma porträtt kan dessutom finnas i flera olika samlingar. Vi vet helt enkelt inte hur många porträtt signumet leder till förrän vi har tittat nere i samlingarna.

Antalet porträtt av en person kan variera kraftigt. På många finns det endast enstaka bilder i hela KB, på andra kan det finnas hundratals bilder i en enda samling.
Bilder av Anna Maria Lenngren i Sondéns porträttsamling

Allt detta och lite till gömmer sig bakom signumet "Sn" på Anna Maria Lenngren

Porträtten har väldigt olika karaktär och är gjorda i många olika tekniker. När du kontaktar KB är det därför bra om du preciserar vilken typ av bilder du söker. Ju mer specifik du är desto bättre service kan vi ge. Läs mer här om vilken typ av uppgifter vi behöver för att kunna hjälpa dig.

Endast en bråkdel av porträtten är digitalt tillgängliga, majoriteten måste sökas fram på respektive signum nere i våra magasin. Om du hittat en person du söker i porträttkatalogen kan du kontakta bildsamlingen från katalogen genom att klicka på knappen "Fråga om detta kort". Du kan också kontakta oss genom ett särskilt kontaktformulär Länk till annan webbplats.. Om du uppger vilken typ av bilder du söker brukar vi kunna skicka lågupplösta mobilbilder av de porträtt som bäst motsvarar det du söker. Utifrån dessa kan du sedan välja ut de du vill titta närmare på eller beställa reproduktioner av.

Endast en bråkdel av porträtten är digitalt tillgängliga, majoriteten måste sökas fram på respektive signum nere i våra magasin.

Bland de digitaliserade bilder som finns tillgängliga i våra söktjänster Libris och Regina kan du se exempel på de olika typer av porträtt som finns av personer som Drottning Kristina Länk till annan webbplats., Lars Johan Hierta Länk till annan webbplats., Jenny Lind Länk till annan webbplats. eller Karl XIV Johan Länk till annan webbplats..

Från vaggan till graven

barn
I samlingarna finns många porträtt av barn och ungdomar, flera av dem kända som vuxna.
mitt i livet
Många av de avporträtterade befinner sig mitt i livet eller på höjden av sina karriärer.
död
I samlingarna finns även porträtt av gamla människor, några av dem på sin dödsbädd.