Alger i raritetssamlingen

Visste du att alger kan bli till skön, om än skör konst?

Pressade alger, Halicoccus. Foto: KB

I KB:s svenska raritetssamling finns en sällsynt samling av alger, skördade och pressade för nästan 150 år sedan. Algerna är fästa i en till det yttre oansenlig (alg-)grön bok som bär titeln ”Typ-samling af Skandinaviens alger innehållande 100 arter”. Den är utgiven av Sophia Åkermark i Göteborg 1870. Boken är ett exsickatband, en vetenskapligt utgiven samling av pressade och torkade växter, alger eller svampar med tryckta namnetiketter.

Algerna är numrerade och presenteras med namn och förekomst, geografisk och tidsmässig: ”1. Odonthalia. I hafvet. Bohuslän. Apr.”

100 arter finns i boken, men några är så sköra att de smulats sönder eller fallit bort. Algerna är numrerade och presenteras med namn och förekomst, geografisk och tidsmässig: ”1. Odonthalia. I hafvet. Bohuslän. Apr.” De latinska artnamnen klingar exotiskt, mörk havssallat heter exempelvis monostroma fuscum.

Och de är vackra! Färgerna kan fortfarande skönjas i flera exemplar och formerna är minst sagt varierande. Från flikigt vasst, till mjuka molnformationer och spinkiga snören. En del alger är nästan genomskinliga medan andra har kraftigare delar. Arrangemangen av de pressade algerna på bokens sidor bildar fantasifulla levande formationer, ändå var det 150 år sedan just dessa alger svävade fritt i havet…

Pressade alger 1870, Cladophora. Foto: KB

79. Cladophora rupestris. (L.) I hafvet. Bohusl. Sept.

Pressade alger, Rhodymenia. Foto: KB

19. Rhodymenia Palmata (L) I hafvet. Bohuslän. Maj.

Pressade alger, Halicoccus. Foto: KB

43. Halicoccus nodosus. (L.) I hafvet. Bohusl. Maj.

Pressade alger, Odonthalia. Foto: KB

1. Odonthalia dentata. (L.) I hafvet. Bohuslän. Apr.

Pressade alger, Chorda. Foto: KB

54. Chorda filum. (L.) I hafvet. Bohusl. Aug.

Pressade alger, Monstroma. Foto: KB

73. Monostroma fuscum. (Post. Rupr.) I hafvet. Bohusl. Maj.