Onkel Toms stuga

Text

Den 23/8 är den Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande. Unesco uppmärksammar den här dagen slavhandeln, som har påverkat och påverkar samhällets utformning på alla kontinenter.

Onkel Toms stuga Foto: KB

Datumet 23 augusti valdes för att det på denna dag 1791 ägde rum ett slavuppror i Saint-Domingue, och det inledde processen som ledde till avskaffandet av slaveriet och grundandet av Haiti.

Harriet Beecher Stowe Foto: KB

En av dem som som kämpade mot slaveriet i USA var Harriet Beecher Stowe. Hon var en lärare från Connecticut som var aktiv abolitionist. Mest känd är hon för att hon skrev boken Onkel Toms stuga som kom ut 1852. Boken handlar om slaven Tom som trots misshandel är trogen mot sin ägare. Den handlar också om slavinnan Eliza som väljer att fly från förtrycket. 

Boken blev otroligt populär och sålde 300 000 exemplar bara i USA under första året. Det var den bäst säljande romanen i världen på artonhundratalet.

Kronprins Carls Onkel Toms stuga Foto: KB

På KB har vi ett fint exemplar från 1852 som utgivits i Leipzig och riktade sig mot en europeisk publik. Den har fått ett halvskinnband i kalv med ett marmorerat överdragspapper. På frampärmen ser vi ett pärmexlibris bestående av ett C under en furstlig krona. Boken har alltså tillhört kronprins Carl innan han blev Carl XV.

Sverige hade då endast fem år tidigare som ett av de sista länderna i Europa avskaffat slaveriet. Fram till 1847 fanns det slavar på den svenska kolonin Saint Barthélemy i Västindien.

Onkel Toms stuga översattes redan 1852 till svenska och gick som följetong i Aftonbladet. 1853 kom första upplagan i bokform.  Den har sedan följts av många olika utgåvor.

Onkel Toms stuga Svenska utgåvor Foto: KB

Under senare tid har boken kritiserats för att beskrivningar av bokens svarta karaktärer uppfattas som rasistiska och stereotypa. Det faktum att boken under så lång tid var en storsäljare innebär att dess påverkan varit stor och den kan ha haft en roll i skapandet av stereotypa föreställningar i det allmänna medvetandet. Den bok som på sin tid hade den positiva effekten att bidra till slaveriets upphörande i USA kan i ett längre perspektiv ha haft en negativ effekt när det handlar om arbetet mot fördomar.

Abolitionism
Åskådning som innebär att man anser att slaveri bör motarbetas.
Tvåa
Onkel Tom var den näst mest sålda boken i världen under artonhundratalet. Endast bibeln såldes i fler exemplar.
Förbjuden
Boken förbjöds i USA under det amerikanska inbördeskriget. Den förbjöds även i Ryssland av tsar Nikolaj I.
Hitta objekten i våra samlingar