Back to school med Skolbokssamlingen

Vilken skolbok minns du bäst? Din första läsebok eller kanske högstadiets kemibok med den förträffliga minnesregeln SIV (Syran I Vattnet)? Vi har dem alla i tryggt förvar.

Arbetsområde i fysik, 1971. Foto: KB

Arbetsområde i fysik, 1971-1975. Studielådor.

Så här i sommarlovstider vill vi lyfta fram KB:s samling av skolböcker. Skolbokssamlingen består av pliktlevererade svenska skolböcker som under åren 1956 till 2000 skiljdes ut från övrigt svenskt tryck och fick bilda en egen samling. Samlingen har hyllsignum som börjar på y. Från och med år 2001 placeras nyutkomna skolböcker tillsammans med övriga svenska böcker.

Skolbokssamlingen i siffror:

1 000
hyllmeter
40 000
volymer
1956-2000
är tidsperioden. Skolböcker 2001- finns i boksamlingen

Skolbokssamlingen var tidigare placerad i Statens biblioteksdepå i Bålsta eftersom skolböcker tillhandahölls av Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, SPPB. När SPPB stängde 2003 blev KB:s exemplar åter aktuella för utlån och eftersom skolböcker är relativt efterfrågade flyttades skolbokssamlingen hösten 2009 till magasinen i Humlegården. Det finns närmare 1 000 hyllmeter eller drygt 40 000 volymer skolböcker i Skolbokssamlingen. 

Upplagor av skolböcker i engelska. Foto: KB

Upplagor och tryckningar av skolböcker i engelska

En skolbok kan bestå av många olika delar: lärobok, övningsbok, facit, lärarhandledning och ibland tillbehör som diabilder, OH-bilder, ljud- och videokassetter. I samlingen finns också upplagor och tryckningar. Populära skolböcker har ofta använts under många år och ibland tryckts ett 20-tal gånger.

Snart är det skolstart igen!
Blomberg, Läseboken, 1961. Foto: KB

Blomberg, Läseboken, 1961

Skolbokssamlingen är kanske mest värdefull för studier i pedagogik men bjuder också på många kära återseenden. Som den allra första läseboken…

Snart är det skolstart igen!

Iverus, Lätt läsning, 1960. Foto: KB

Iverus, Lätt läsning, 1960. Avsedd för barn med lässvårigheter.