Fem sekel, fem sommarnöjen

I semestertider, när sommaren lockar med sol och värme, gör vi en djupdykning ned i KB:s svala underjordiska magasin, och kommer upp med en handfull boktips på trevliga semesternöjen.

Dialogus creaturarum, 1483, Sjöjungfru. Foto: KB

Havsbad på 1400-talet

Det sena 1400-talet lockar till bad med sjöjungfrur i ett träsnitt från Sveriges första tryckta bok, Dialogus creaturarum moralizatus, Stockholm, 20 Dec. 1483.

Naturupplevelser på 1500-talet

Naturen bjuder på stora upplevelser sommartid. Men det finns även mycket smått att upptäcka. På 1500-talet huserade små drakar bland ekollon och löv, i alla fall på bokpärmarna...

Isidorus av Sevilla, De summo bono lib. Ill. Iam primum… repurgati studio ac labore Ioannis Aleaume., Parisiis, 1538.

Bokband, detalj av drake. Foto: KB

Skönsång på 1600-talet

Visst lockar sommaren till sång! Allsång, fågelkvitter, fotbollsramsor… I denna 1600-talsvisa utlovas något alldeles extra:

En öfwermåttanskiön maij wisa, huru alle stånds personer, samt foglar och alle mucikanter skal upwäckias til at lofwa Gudh för den liufliga wår och sommar-tijd, siunges såsom den gamle maij- wijsan. componerat af Olof Person Back.

Person Back, Wisa. Foto: KB

Soldyrkan på 1700-talet

Swedenborg, Om Jordens, 1718. Foto: KB

Om sommaren blir dagarna först längre och sedan kortare. Och dagarna går alltför fort. Men tiden går trots allt långsammare än förr, konstaterade Emanuel Swedenborg i början av 1700-talet, i skriften:

Swedenborg, Emanuel, 1688-1772, Skara, 1718 : (Kjellberg) Om jordenes och planeternas gång och stånd: thet är några bewisliga skiäl at jorden aftager i sitt lopp och nu går longsammare än tilförene; giörande winter och sommar, dagar och nätter lengre i anseende til tiden nu än förr./(E.S.) : Skara, tryckt hos sal. A. Kiellbergs enka.

Romantiska promenader på 1800-talet

Skönhet med parasoll. Foto: KB

Man kan finna kärleken på en sommarpromenad! Det är alltid bra att ha en vers på lager, här ett tips från 1800-talet:

”Til en skönhet med parasoll.

Lägg borrt Er Parasoll: hur kan väl Solen nännas,
At se de unga rosor brännas,
Dem hon så gärna ser?
Nej, bär Er Parasoll: och låt dess skugga vara
Et skydd för mången mot den fara,
At bli förblindad utaf Er!”