En kartepok är över

Den 1 juli slutade Lantmäteriet att publicera och sälja tryckta kartor. Det innebär slutet på en lång statlig kartproduktion.

Fjällkartan, terrängkartan och vägkartan försvinner nu som trycksaker.

Lantmäteriet slutar trycka fjällkartan, terrängkartan och vägkartan.

Du har kanske hållit ett exemplar av terrängkartan eller fjällkartan i din hand. Kanske minns du också Gröna kartan eller har tittat på en gammal häradekonomisk karta. Allmänna seriekartor har sedan 1974 getts ut av Lantmäteriet och före det av Rikets allmänna kartverk. I KB:s kartsamling finns i stort sett alla bevarade och fyller nu många hyllplan.

Utdragna hyllor med kartor

Hylla efter hylla med ekonomiska kartan.

Men från juli 2018 trycks inga fler kartor av Lantmäteriet. Detta betyder självklart inte att kartor som informationskälla spelat ut sin roll. Tvärtom, kartor nyttjas mer än någonsin. Tänk själv efter hur många gånger under en dag som du kollar något på din mobil och får upp en karta. Så slutet på kartanvändning är det inte. Lantmäteriet kommer fortsätta med sitt uppdrag att kartlägga Sverige, men nu digitalt i form av geodata.

Kartan lever vidare

Men vi som fortfarande vill ha en fysisk karta i handen när vi går på tur på fjället eller letar svampställen i skogen hemma? Vi som inte vill vara beroende av att mobilen är laddad och att det finns täckning. Vad gör vi nu?

Sjökort, flygkartor, fjällkartor, vandringskartor, cykelkartor, vägkartor – listan kan göras lång över kartor som fortfarande trycks.
Skridskokarta över Mälaren, utgiven av Calazo.

Skridskokarta över Mälaren – en ny typ av tryckt karta utgiven av Calazo.

Vi behöver inte misströsta. Tryckta kartor kommer fortfarande att ges ut, om än av andra än Lantmäteriet. Och nästan alltid med Lantmäteriets geodata som underlag.