Bland drakar och ekol­lon — berät­tel­ser från Rari­tets­kam­ma­ren

Exlibris från Raritetskammaren. Foto: KB

– Jag letar i Raritetskammaren!

Medarbetare som har anställts på KB under de senaste två decennierna får något längtansfullt i blicken när denna mytomspunna källarlokal kommer på tal.

Raritetskammaren som inrättades av Sten G. Lindberg i slutet av 1950-talet finns nämligen inte mer. Dess saga tog slut när KB fick sina förträffliga klimatiserade och säkra underjordiska bokmagasin, under gräsmattor och statyer i Humlegården. Samlingarna i Raritetskammaren har flyttats ned till de nya magasinen. Men av tradition hänvisas det fortfarande till den tid (1870-1990-tal) då de förvarades i den byggnad i Humlegården som idag hyser kontor och publika utrymmen.

I Raritetskammaren fanns äldre svenskt tryck, rariteter, inkunabler och praktfulla böcker från hela världen. Böckerna numrerades efter hur de stod uppställda så med hjälp av boksignum och lite fantasi kan man skapa sig en bild av hur det såg ut i den mytomspunna kammaren.

Närmast mitt bokhjärta finns en bandhistorisk svit som fortfarande går under namnet ”Praktsamlingsutställningen i Raritetskammaren”. Här är berättelsen om hur drakar och ekollon tog sin naturliga plats som de två första volymerna i denna praktfulla samling.

Banden är nederländska, från 1500-talets första hälft, och dekorerade med en så kallad ekollonplatta. Ekollon och ekblad må vara dekorativa element men det är de små drakarna på de yttre bårderna på fram- och bakpärmarna som stjäl föreställningen!

Bokband, detalj av drake. Foto: KB

Detalj av drake. Druthmar, 1530

Detalj framsnitt med text. Foto: KB

Text på framsnitt. Druthmar, 1530

Bakpärm. Foto: KB

Bakpärm med blindtryckt dekor. Isidorus av Sevilla, 1538

Detalj drake. Foto: KB

Detalj av drake. Isidorus av Sevilla, 1538

Till samlingen hör en prydligt maskinskriven katalog, förtecknad av Karin Wijkström. Den berättar att hyllorna är numrerade 1-14 och på varje hylla är böckerna numrerade från 1-. De första historiska bokbanden på hylla 1 är:

289 Pr 2/1:1 Druthmar, Christian, In Evangelium Matthæi expositio, per Menradum Moltherum restituta …, Haganoæ, 1530.

289 Pr 2/1:2 Isidorus av Sevilla, De summo bono lib. Ill. Iam primum… repurgati studio ac labore Ioannis Aleaume., Parisiis, 1538.