Magasinsplanerarens redskap slipas

Det används fler verktyg på ett bibliotek än man kan tro. Även bibliotekarier ses ibland smyga omkring i KB:s underjordiska magasin med verktygsbältet fastspänt om den värmande bibliotekariekoftan.

Magasinsarbetet är en ständigt pågående myriad av aktiviteter på KB: hyllinköp, justering av hyllplan, hyllbärare och bokstöd, rensning och städning, klimatkontroll, katastrofberedskap och skadedjursbekämpning, information, skyltning och omflyttningar. Men mätningar av alla växande samlingar äger rum endast en gång per år, på hösten. Så här på våren bidar magasinsplaneraren sin tid och passar på att ta hand om och uppdatera sin fältutrustning. Väl vårdade verktyg och redskap ger snabbare och mer korrekta mätningar i hyllmeter.

Magasinsplanerarens verktyg. Foto KB

Redskap för mätning

Tumstocken (2) är ett ovärderligt hjälpmedel, stadigt och flexibelt för både vertikal och horisontell mätning. Måttbandet (1), gärna av det styvare slaget, är ett komplement när man snabbt ska ta flera olika mått. Den automatiska bandreturen innebär ett enklare handgrepp än tumstockens många vikmoment. Bältesclipset är ett extra plus. För stora mått som överskrider räckvidden för tumstock och måttband används en laseravståndsmätare (5). För mycket små mått, några böcker här och där på hyllorna, är ett bomullssnöre (4) det ideala redskapet. Snöret får helt enkelt följa böckernas utbredning på hyllan tills det tar slut, 100 cm kan vara lagom.

Bomullssnöret kan bli fransigt och solkigt och byts ut efter ett par år.

De förstnämnda mätredskapen (1, 2) kräver försiktighet vid användning, undvik brott och veck. Se till att ha extra batterier till hands till laseravståndsmätaren. Bomullssnöret kan bli fransigt och solkigt och byts ut efter ett par år.

Redskap för uträkning

Penna (6) och papper (7) är de viktigaste redskapen att tänka på här. En kombination av blyerts, markeringspenna i avvikande färg samt en överstrykningspenna fyller de flesta behov. Blocket bör vara rutat för alla kolumner och kategorier som måste noteras och ha en stadig pärm så att noteringar kan göras på stående fot, utan underlägg. I blocket bladas med fördel in utskrifter av förra årets mätningar. Miniräknare (3) är ett måste i de fall man vill göra uträkningar direkt i fält, annars kan denna senare vid skrivbordet ersättas av kalkylprogrammets alla formler.

Blyertspennor bör vara vässade och färgpennor någorlunda färska. Solcellsdrivna miniräknare är att föredra om man även vistas ovan jord ibland, se annars till att ha extra batterier.

Magasinsplanerarens favoriter i verktygslådan

Tumstock
Miniräknare
Rutat block