fullskärmsbild

Fjärraccess till KB-material även i höst

Forskare kan även under hösten komma åt upphovsrättsligt skyddat material på distans. Nu förlänger KB avtalen med upphovsrätts­organisationerna.

Ipad-läsande. Foto: Ann-Sofie Persson/KB.

I samband med coronavirusets utbrott tecknade KB avtal med upphovsrättsorganisationerna ALIS (Administration av Litterära rättigheter i Sverige) Bildupphovsrätt, Bonus Copyright Access och Copyswede.

Avtalen gör det möjligt för främst forskare och forskarstudenter att via lärosätesbiblioteken få fjärraccess till upphovsrättsligt skyddat material. Nu förlängs avtalen till och med 17 januari 2021.

Access till handskrifter och böcker

Material ur handskriftssamlingen och bildsamlingen

Avtalet med ALIS och Bildupphovsrätt gäller upphovsrättsskyddat material ur handskriftssamlingen och bildsamlingen. Materialet tillgängliggörs digitalt för forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten.

Användarna får strömmad tillgång till material, inklusive bilder, utan att själva skriva på avtal och utan kostnad. Vissa dokumenttyper är dock undantagna av hänsyn till donationsavtal, bevarandeskäl och liknande.

Handskrifterna finns bland annat beskrivna i söktjänsten Arkenlänk till annan webbplats. Bilderna går att hitta i Arken eller i Librislänk till annan webbplats.

Böcker förutom kurslitteratur

Avtalslicensen med Bonus Copyright Access omfattar böcker förutom kurslitteratur och gäller för studerande som skriver examensuppsats (på kandidat- och magisternivå) samt forskarstudenter och forskare vid Sveriges lärosäten. KB tar inte ut någon kostnad för att tillgängliggöra dessa filer.

Det här materialet finns beskrivet i Librislänk till annan webbplats.

Hur går det till?

Beställningen görs genom Libris av biblioteken vid Sveriges lärosäten, som hjälper KB kontrollera att användaren har behörighet att begära fjärraccess. När det gäller handskriftsmaterial kan enbart forskarstudenter och uppåt använda sig av tjänsten. Monografier kan även studenter som skriver examensuppsats begära.

Access till audiovisuellt material

Avtalet med Copyswede gör material ur tjänsten Svensk mediedatabas (SMDB) tillgängligt på distans för forskare på lägst forskarstudentnivå. Forskare har även möjlighet att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Det krävs en formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut för att registrera sig och ta del av tjänsten.

Hur går det till?

Forskarna beställer de filer som de vill ta del av via SMBD. Därefter får de tillgång till just dessa filer via en annan, särskild tjänst. Forskare har alltså inte direkt åtkomst till allt innehåll i SMDB.

Det nya avtalet gör det möjligt att komma åt material utan att besöka KB:s lokaler. Fjärraccessen är också en ersättning för lån via dvd-skivor för de som har det behovet. KB erbjuder dock även dessa fjärrlån som vanligt.

Sök och beställ material ur Svensk mediedatabas (SMBD)länk till annan webbplats.

Allmänna frågor om fjärraccess

Frågor om böcker, handskrifter och bilder

Frågor om audiovisuellt material