Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–19 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

URN:NBN

En URN är en unik och permanent identifikator för elektroniska resurser på internet.  

Person som håller i en Ipad Foto: KB Ann-Sofie Persson

URN står för Uniform Resource Name och är en standard utvecklad av IETF (Internet Engineering Task Force). Kungliga biblioteket delar ut URN enligt en särskild tillämpning av standarden. Den kallas URN:NBN. NBN står för National Bibliographic Number.

URN:NBN för säkrare återsökning

När man förser en elektronisk resurs med URN möjliggör man en enklare och säkrare återsökning och identifikation av resursen. Ett URN förändras inte när en resurs flyttas till en annan adress. Det gör däremot en Uniform Resource Locator (URL), eller ”nätadress”. URN ska inte bytas ut så länge man inte förändrar innehållet i en resurs. Man får heller aldrig ge ett tidigare använd URN en annan resurs.      

Kontakt

E-post: e-plikt@kb.se
Telefon: 010-709 31 75,
tisdag och torsdag 9.30-12