Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

ISSN

ISSN (International Standard Serial Number) är ett internationellt system för identifikation av seriella resurser.

Kollage av moderna tidskrifter Foto: KB

Tilldelning och registrering av ISSN styrs av ISO 3297, ISSN guidelines samt Huvudprinciper för bedömning av pliktleveranser på Kungliga biblioteket. Ett ISSN är knutet till titeln på den seriella resursen. ISSN är ett åttasiffrigt nummer som består av sju siffror samt en kontrollsiffra som kan vara ett X.

En titel kan bara ha ett ISSN och om titeln ändras ska resursen ha ett nytt ISSN. Även en resurs som går från att vara tryckt till att ges ut elektroniskt ska ha ett nytt ISSN för den elektroniska utgåvan, eftersom olika fysiska format kräver olika ISSN.

Viktigt att veta

  • ISSN är knutet till titeln, inte utgivaren.
  • ISSN ger inte något namnskydd, inget upphovsrättsligt- eller annat juridiskt skydd.
  • ISSN innebär ingen kvalitetsbedömning.
  • ISSN är inte obligatoriskt.
  • På publikationer utgivna i Sverige, med svenskt ISSN, måste utgivarens namn och svenska adress stå angivet på eller i publikationen.
Logotype för ISSN Sverige
Kontakt

ISSN Sverige
E-post: issn@kb.se

Information och anvisningar

Läs innan du ansöker om ISSN

Seriella resurser kan få ISSN. En seriell resurs har en övergripande titel som ska anges på varje nummer och som regel numrering eller datering av något slag. Utgivningen ska inte ha något i förväg bestämt slut. Exempel på seriella resurser är tidskrifter, dagstidningar, årsböcker och vissa webbplatser och databaser.

ISSN Sverige tilldelar nummer till seriella resurser, såväl tryckta som elektroniska. Resurserna ska vara utgivna i Sverige. Utgivaren ska ha svensk adress.

Publikationerna ska också falla inom ramen för vad som katalogiseras för Nationalbibliografin enligt Huvudprinciper för bedömning av pliktleveranser, bestämda av Kungliga biblioteket.