Ansök om ISSN

ISSN Sverige ansvarar för tilldelning av ISSN till publikationer utgivna i Sverige. Därför måste utgivarens namn och adress (svensk) stå angivet på eller i publikationen.

Tryckta publikationer

Om första numret redan är publicerat, skicka in det i samband med ansökan, antingen som bifogad fil eller per post till:

ISSN Sverige
Box 5039
102 41 Stockholm

Är publikationen ännu inte publicerad, skicka omslag, titelsida och sidan där utgivarens uppgifter återfinns som bifogad fil till: issn@kb.se. I dessa fall delas ett preliminärt ISSN ut, som blir formellt registrerat först när det tryckta exemplaret inkommer till KB. 

Onlineresurser

Resursens första nummer eller motsvarande måste vara publicerad. En URL direkt till publikationen inklusive eventuellt lösenord måste tillhandahållas.

En ansökan behandlas senast inom 10 arbetsdagar under förutsättning att all relevant information/dokumentation finns med. Tilldelningen är gratis.

Observera att ISSN Sverige kan

  • avslå en ansökan om relevant information saknas eller felaktiga uppgifter lämnats.
  • avslå en ansökan där resursen inte uppfyller kriterierna för ISSN.
  • återkalla ett ISSN om felaktig information lämnats.
  • återkalla ett ISSN om publikationen inte kommer ut inom 3 år.
Läs först informationen. Fyll sedan i vårt formulär så noga som möjligt.

Här ansöker du om ISSN

Innan du gör en ansökan, läs först information och anvisningar om hur du går tillväga.

Ansök sedan via det här formuläret. Länk till annan webbplats.

Logotype för ISSN Sverige
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?