Bilder på resande fot

Stiftelsen Föremålsvården har under 25 år hjälpt KB att montera om, katalogisera och digitalisera tusentals bilder. Följ med ett par av våra samlingar på en resa från Humlegården till Kiruna, tur och retur!

En grön, öppnad transportlåda fylld med grå kapslar i vilka omlagt material ligger.

Kapslar med färdigomlagt material packade i transportlåda som återkommit till KB. Foto: Marlene Eriksson

Bakgrundshistoria

1986 beslutade den svenska staten att bilda Stiftelsen Föremålsvården Kiruna (SFMV), vilket var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Stiftelsens ändamål är att vårda, konservera, restaurera och iordningställa arkiv- och bibliotekssamlingar i samarbete med kulturhistoriska institutioner runt om i Sverige.

Sedan starten 1987 har en avdelning arbetat med papperskonservering och en annan med konservering av metallföremål. Sedan 1999 har SFMV även i uppdrag att medverka till digitaliseringen av vårt kulturarv.

Sammanlagt har SFMV för KB:s räkning monterat om och ordnat mer än 200 000 bilder, katalogiserat omkring 20 000 bilder och digitaliserat över 30 000 bilder.

Material ur KB:s bildsamling började skickas till SFMV 1995. Sedan dess har Föremålsvården monterat om och ordnat fem stora porträttsamlingar, ordnat och förtecknat en fotografisamling, katalogiserat och digitaliserat vykort och fotografier samt konserverat äldre historiska planscher.

Pågående arbete

Idag arbetar SFMV med att ta hand om två stora fotografisamlingar från KB:s bildsamling: samlingen med visitkortsporträtt och Aftonbladets arkiv.

Interiör med arbetsbord vid vilka föremålsvårdens personal arbetar med olika uppgifter.

Arbete pågår på pappersavdelningen i SFMV:s lokaler. Foto: Lisa Edgren

Fyra gånger om året skickar KB upp två stora transportlådor till SFMV fyllda med material. Materialet i Aftonbladets arkiv växer så pass mycket vid omläggningen att även två tomma transportlådor samtidigt måste skickas.

Visitkortsporträtt

Huvudsamlingen av visitkortsporträtt består av ca 30 000 kartonnerade porträttfotografier från omkring år 1860–1920 i format 6 x 9 cm.

Carl Söderman sitter på en stol och läser en bok.

Exempel på ett visitkortsporträtt, fram- och baksida. Porträtt föreställande bokhandlare Carl Söderman.

Baksidan på visitkortsporträttet där fotografens tryckta namn samt en KB-stämpel syns.

Foto: Johannes Jaeger. Signum: KB, KoB Sv. P. Söderman, Carl Fa 1

Visitkortsfotografierna har skickats upp till SFMV för att läggas om i nya skyddsomslag och kapslar sedan 2011. Från och med 2014 beslutades det att fotografierna även skulle katalogiseras och digitaliseras av Föremålsvården.

Det ligger mellan 130 och 150 fotografier i en kapsel med visitkortsporträtt. Det finns ofta information på fotografiet, till exempel fotografens namn och handskriven text om den avbildade personen, som syns i exemplet ovan.

Grå kapslar med visitkortsporträtt placerade på hyllor i KB:s underjordiska magasin.

Samlingen av visitkortsporträtt så som de förvaras i KB:s magasin 2021. Foto: Malin Joakimson

Denna information skrivs ut på ett för fotografier särskilt anpassat papper och skärs sedan till i rätt format. Fotografiet placeras därefter i skyddsomslaget, som placeras i nya kapslar.

Ur en kapsel med färdigomlagda visitkortsporträtt lyfts ett av fotografierna upp, så att texten överst på omslaget syns.

Omlagda visitkortsfotografier placerade i en ny kapsel redo för katalogisering. Foto: Lisa Edgren

Därefter påbörjas katalogiseringen, som görs av två medarbetare på SFMV och sker i den nationella databasen Libris.

Samtidigt som bilden katalogiseras kopieras delar av informationen in i ett Excelark, som sedan används som underlag vid digitaliseringen. Utifrån denna lista skapas streckkoder som under digitaliseringen läses in så att rätt metadata kopplas till rätt bild.

Under ett år katalogiseras omkring 3000 visitkortsporträtt.

Med utgångspunkt i dessa metadata skapas också filnamn för de digitala filerna så att man vid publicering i Libris kan koppla samman rätt katalogpost med rätt digital fil.

En streckkodsläsare "blippar" en streckkod från en lista med flera streckkoder.

Streckkod läses in med en streckkodsläsare. Foto: Carolina Gustafsson

Ett visitkortsporträtt placerat på en skanner av ett par händer iklädda vita handskar.

Ett fotografi skannas. Foto: Carolina Gustafsson

SFMV digitaliserar både fram- och baksidan av visitkortsporträtten i färg och vid varje bild placeras också en så kallad färgreferens, så att den digitala filen kan kalibreras och därmed överensstämmer med originalet i så hög grad som möjligt.

En datorskärm där ett inskannat visitkortsporträtt syns.

Inskannat fotografi med metadata från streckkoden till vänster och färgreferensen till höger. Foto: Carolina Gustafsson

Fyra till sex gånger per år skickas de digitala filerna till KB via en överföringsserver. KB:s fotografer kontrollerar och bearbetar filerna innan de lagras i KB:s digitala bildarkiv.

År 2020 digitaliserade SFMV 4 374 fotografier, vilket genererade 8 748 digitala filer, då både fram- och baksida av fotografierna digitaliseras.

Av de mer än 20 000 fotografier som digitaliserats ur samlingen har ännu endast drygt 3 200 publicerats i Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna publicera större delen av samlingen så att den blir fritt tillgänglig via katalogen.

Aftonbladets arkiv

Aftonbladets arkiv donerades till KB 2012 och består av runt en miljon fotografier, som använts och publicerats i Aftonbladet från 1960-talet till början av 2000-talet. Arkivet innehåller svenska och utländska porträtt och sorteras antingen efter den avbildades namn eller på ämne.

När samlingen inkom låg fotografierna i kuvert, antingen i arkivskåp eller i flyttkartonger. Varje kuvert kan innehålla mellan ett och 70 fotografier.

Porträtten är uppdelade i två delar där sportpersonligheter utgör den ena och kulturpersonligheter, politiker med mera utgör den andra.

I en länga med arkivskåp är en låda utdragen. I lådan ligger bruna kuvert tätt packade.

Fotografier ur Aftonbladets arkiv placerade i arkivskåpen i vilka de levererades till KB 2012. Foto: Marlene Eriksson

Dessa två delar av samlingen skickas sedan 2015 till SFMV för sortering och omläggning i nya, syrafria skyddsomslag och kapslar. Sammanlagt skickas ungefär 60 000 fotografier ur samlingen till SFMV under ett år.

När en stor samling ska tas om hand kräver det att man planerar långsiktigt för att resurserna ska räcka till. Det kommer exempelvis att ta mer än 10 år att lägga om enbart porträttdelen av Aftonbladets arkiv.

Inför frakten packas kuverten ner i 16 plastlådor med lock. Här gäller det att se till att de två delarna i samlingen alfabetiskt överensstämmer, eftersom KB beslutat att de två porträttdelarna ska föras samman till en.

Fem grå plastlådor staplade på en plastpall. En av lådorna är öppen så att man ser de bruna kuveren som packats.

Plastlådor med kuvert ur Aftonbladets arkiv. Foto: Marlene Eriksson

Två gröna transportlådor, stängda och låsta med hänglås, placerade i KB:s magasin.

Två av de fyra transportlådorna som används för att skicka material mellan KB och SFMV. Foto: Marlene Eriksson

Plastlådorna packas sedan av KB:s konservatorer i två stora transportlådor, vilka skickas med lastbil från Stockholm till Kiruna.

I KB:s magasin används endast plastpallar, eftersom det i träpallar kan finnas skadedjur som vi inte vill ha ner bland samlingarna i magasinen.

När transportlådorna anländer till Kiruna måste de stå ett par dagar så att materialet acklimatiseras till de nya lokalerna. Sedan packas de upp och förs ner till Föremålsvårdens magasin där de förvaras tills det är dags för omläggningen.

Gröna lådor står utplacerade i en korridor.

De fyra, gröna transportlådorna när de anlänt till Föremålsvården i Kiruna. Foto: Lisa Edgren

Föremålsvårdens första uppgift är att sortera samman de två delarna av samlingen till en svit. När det är gjort stämplas fotografierna på baksidan med en KB-stämpel. Om fotopapperet är glatt så får fotografierna vila med baksidan upp tills färgen torkat, så att inte stämpelfärgen förs över och skadar fotografierna.

Fotografier placerade på rad på ett bord med baksidan upp, så att stämpeln kan torka. Fotografierna hålls på plats av tyngder.

Fotografierna i Aftonbladets arkiv har stämplats med KB-stämpel och ligger på tork. Foto: Lisa Edgren

Informationen om fotografierna förs över från de äldre kuverten till de nya omslagen och varje fotografi placeras därefter in i ett eget skyddsomslag. På skyddsomslaget står den avbildades namn, eventuellt yrke samt signum. Fotografierna placeras sedan i kapslar med pålimmade etiketter. 

En man håller på att, med hjälp av en blyertspenna och en linjal, föra över text från ett kuvert till en bunt med nya, vita skyddsomslag som ligger på ett bord. På omslagen ligger en blå tyngd för att hålla dem på plats.

Text från kuverten överförs till nya skyddsomslag. Foto: Lisa Edgren

När arbetet är slutfört placeras de fyllda kapslarna i SFMV:s magasin i väntan på att fraktas tillbaka till Stockholm. När det är dags fylls fyra transportlådor med färdigt material som återsänds till KB. När de anländer packas materialet upp och placeras in på respektive hyllor i KB:s underjordiska magasin. Där ligger det sedan och väntar på att en forskare vill använda sig av det.