Djävulen sitter i detaljerna – i Hedbergs bokbinderi

Det är de små små detaljerna som gör det. Vi är noggranna här på KB med nationalexemplar, gåvor och förvärv. Därför är det inte utan glädje och stolthet jag noterar en gammal anvisning från KB till det anrika bokbinderiet Hedbergs.

Titelblad. Foto: KB

KB-beställning från 1956

I den särskilda samlingen Hedbergs bokbinderi som innehåller räkenskaper, brev, böcker, fotoalbum, skisser och inventarier från 1880-1960-talen finns flera bundna volymer med arbetsförteckningar. I arbetsförteckningarna kan man läsa vem som har beställt bokbinderitjänster, liksom vad och när. KB var återkommande kund hos Hedbergs och den 24 februari 1956 beställdes bland annat bokband till två volymer författade av den franska förläggaren Renouard.

Lossa försiktigt de vid omsl. klistrade sid.. De kan ha text även på baksidan.

Anvisningar till bokbinderiet

”Hel pergament” och ”röd skylt” står det i anvisningarna, och här finns även den förutseende uppmaningen: ”Lossa försiktigt de vid omsl. klistrade sid.. De kan ha text även på baksidan”.

Hedbergs bokbinderi, röd skylt. Foto: KB

Resultatet

De två pergamentbanden återfinns i utländska raritetssamlingen, närmare bestämt i den spännande Sohmska samlingen av typografisk litteratur. Banden har rött titelfält, precis som det sägs i beställningen, och Hedbergs bokbindaretikett på insidan av frampärmen.

Hur var det då med de vid omslagen klistrade sidorna som skulle lossas försiktigt? Nja, de verkar snarast vara makulatur av ett annat tryck och ha använts i bokbinderiprocessen. Men omtanken om dem var sann och riktig!