Att gå upp i limningen – i Hedbergs bokbinderi

Att bli utom sig, brista ut, mista självbehärskningen – det är att gå upp i limningen. Vi ser sällan prov på sådant beteende i arbetet med KB:s samlingar. Böckerna däremot, kan av olika skäl få spatt och tappa det.

I arbetet med uppordningen av den särskilda samlingen Hedbergs bokbinderi, närmare bestämt binderiets referensbibliotek, dök denna intressanta bok upp: Brassington, Historic bindings in the Bodleian Library Oxford, with reproductions of 24 of the finest bindings, fully described., London, 1891.

Det trådlösa bandet har sedan länge gått upp i limningen

Som synes är boken trasig. Limmet har släppt och fyller inte längre sin funktion. Eller som någon har noterat på en lös lapp: ”Det trådlösa bandet har sedan länge gått upp i limningen”. Boken blev aldrig lagad, utan lever nu sina dagar som en fysisk manifestation av ett idiomatiskt uttryck i den särskilda samlingen Hedbergs bokbinderi. Även ofärdiga arbeten har sin givna plats i ett bokbinderiarkiv.