KB digitaliserar

jätte­vy­er

Ett samarbete mellan konservator, bibliotekarie och fotograf påbörjades 2016 för att beskriva, bevara och digitalisera några av de största topografiska bilderna som Kungliga biblioteket äger.

En konservator och en bibliotekarie tittar på två stora vyer ur samlingen Foto: Jens Östman, KB

En konservator och en bibliotekarie tittar på två stora vyer ur samlingen Foto: Jens Östman, KB

Magnus Gabriel De la Gardies samling

Dessa stora vyer finns i Magnus Gabriel De la Gardies samling, som består av 187 stadsvyer och historiska planscher från perioden 1519–1621. Samlingen är unik och saknar motsvarighet i världen. Den inköptes i Amsterdam ca 1623 för Gustav II Adolfs räkning och fanns därefter en tid i Magnus Gabriel De la Gardies ägo.

Flera av vyerna är mycket sällsynta och några unika – de enda kända exemplaren av sitt slag.

Efter De la Gardies död 1686 kom delar av hans boksamlingar via Antikvitetskollegiet att föras till Kungliga bibliotekets samlingar, däribland dessa stadsvyer som ursprungligen var inbundna i ett stort bokband. Bland de avbildade städerna finns Rom, Wien, London, Paris, Amsterdam, Konstantinopel och Köpenhamn.

Samlingen visar bland annat konsten att åskådliggöra städer och ger även viktig information om hur renässansens städer såg ut.

Gammal illustrerad karta. Nertill i bild syns en rad hästar med ryttare.

Panorama över London av John Norden från år 1600.

Flera av vyerna är mycket sällsynta och några unika - de enda kända exemplaren av sitt slag, bland annat John Nordens vy över London från 1600 vari Shakespeares teater the Globe syns i den lilla bilden av centrala London längst ner till höger.

Jost Amman panorama över Venedig från slutet av 1500-talet. Foto: Jens Östman, KB

Panorama över Venedig av Jost Amman från slutet av 1500-talet.

Panoramat över Venedig visar Dogens procession över Marcustorget till Bucentauren, vilken var Dogens statsgalär. Galären förde ut dogen i Adriatiska havet varje år vid Kristi himmelsfärds dag fram till 1798, för att fullfölja ceremonien att symboliskt binda Venedig, genom giftermål, med havet.

Arbetet med samlingen

De stora formaten är problematiska att tillgängliggöra och slitaget vid transport, studium, fotografering och utställning är stort. Detta är anledningen till att KB beslutat att digitalisera samlingen, i första hand med fokus på de tjugo största panoramorna.

Fotograferna har köpt in två pingisbord som de satt samman just för att ha utrymme att digitalisera stora format.

De tjugo bilderna i största format har först katalogiseras i Sveriges nationella databas Libris. Därefter har en konservator lagat revor m.m. För att de stora vyerna inte ska behöva tas upp från de klimatiserade magasinen har konservatorn arbetat med detta i en av KB:s fotoateljéer, som finns placerad i ett av de underjordiska magasinen.

En av KB:s fotografer har placerat ett panorama över Venedig på ett stort bord, under starka lampor. Foto: Jens Östman, KB

En av KB:s fotografer förbereder digitaliseringen av ett panorama över Venedig, som placerats på pingisborden.

Först efter detta fotograferas de av en fotograf. KB:s fotografer har köpt in två pingisbord som de satt samman just för att ha utrymme att digitalisera stora format, t ex affischer, bilder och kartor.

Den digitala råfilen sparas sedan på en bandrobot eller hårddisk på KB. Utifrån denna tiff-fil görs sedan pdf-filer som läggs ut i Libris och bilderna blir därmed tillgängliga för alla som är intresserade.

När arbetet med bevarande och digitalisering slutförts återförs bilderna till Bildsamlingens magasin där de förvaras i lådor i ett nytt förvaringsskåp, som är särskilt formgivet för stora kartor och bilder. För att vyerna ska få plats är detta skåp ca 2,65 m långt.

Bild av det 2,65 m långa förvaringskåpet med en låda utdragen

I dessa lådor, i det 2,65 meter långa förvaringskåpet, förvaras jättevyerna.

Korta fakta om Magnus Gabriel De la Gardies samling

3,60
meter lång
Anton Woensam panorama över Köln från 1531 är 3,60 meter långt och förvaras därför rullad i KB:s magasin.
Det enda
fullständiga exemplaret
KB:s exemplar av John Nordens panorama över London från år 1600 är det enda kända, fullständiga exemplaret i världen. På The British Library finns ett ofullständigt exemplar där bland annat vyn över centrala London, som syns längst ner till höger i bilden, inte finns med.
11 vyer
finns på World Digital Library
Elva av vyerna i De la Gardie-samlingen finns publicerade på World Digital Library. Där kan man ladda hem dem själv i png-format och som pdf.