Svenska dagstidningar

Sök bland KB:s digitiserade dagstidningar, från 1600-talet och fram till i dag.

I tjänsten kan du utforska nästan 400 år av svensk presshistoria. Svenska dagstidningar innehåller över 34 miljoner sidor från fler än 1600 olika titlar.

Du behöver besöka KB, eller något annat bibliotek som har tjänsten, för att studera det mesta av materialet. Däremot kan du fritt läsa tidningar som är äldre än 115 år hemifrån.

Fler och fler tidningar

Tjänsten fylls ständigt på med både äldre titlar och nytt material för titlar som fortfarande utkommer. Det tar 4 månader från att en tidning kommer ut tills att den finns i tjänsten.

Svenska dagstidningar innehåller även ett mindre antal tidskrifter, och kommer att fyllas på med fler titlar framöver. Urvalet av tidskrifter i tjänsten kan verka oenhetligt eftersom KB är beroende av extern finansiering och digitiseringen sker utifrån bevarandebehov.

Mycket finns bara på mikrofilm

KB började digitisera sina dagstidningar 2014, men vi har mikrofilmat tidningar sedan 1940-talet. Många av våra tidningar finns därför enbart på mikrofilm i KB:s lokaler. Här kan du läsa mer om vår mikrofilmsläsesal.

KB samlar in allt

KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige utan att värdera innehållet. Användare bör vara medvetna om att KB:s samlingar innehåller äldre begrepp, bilder och annat historiskt innehåll som i dag kan uppfattas som stötande såväl som kränkande eller bara allmänt föråldrat. Sådana uttryck som återspeglar författarnas/skaparnas attityder i sin tid kan väcka starka känslor i dag, men är en del av vår historia och därför nödvändiga för vår förståelse av det förflutna.

Till Svenska dagstidningar

Tjänsten innehåller

dagstidningar

Så använder du Svenska dagstidningar

I Svenska dagstidningar kan du söka på innehållet i miljontals tidningssidor. Du kan göra sökningar hemifrån, men måste av upphovsrättsskäl läsa det mesta på ett bibliotek där tjänsten finns.

Inte bara KB
Skapa ett konto för att spara resultat!
Klipp från gammal tidning.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?