Sondera har avvecklats

Kungliga bibliotekets och Riksarkivets samsökningstjänst Sondera avvecklades i årsskiftet 2019-2020.