Digitalt riksdagstryck

Gör en djupdykning i 450 år av svenskt riksdagsarbete.

I KB:s digitala riksdagstryck finns mer än tre miljoner dokument från år 1521 fram till 1970. Här kan du följa hur politiken har utvecklats och se vilka frågor som diskuterades i riksdagen. Dessutom innehåller tjänsten förarbeten till hundratals lagar som fortfarande gäller.

Från Gustav Vasa till enkammare

Dokumenten sträcker sig från Gustav Vasas tid fram till att enkammarriksdagen infördes i början av 1970-talet. I tjänsten finns riksdagstryck av tre olika slag:

  • Riksdagsakter, vilket är handlingar från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten. De finns från åren 1521–1617 och 1719–1734
  • Dokument från ståndsriksdagen, det vill säga riksdagen som bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. Det här materialet är från 1627–1866.
  • Handlingar från tvåkammarriksdagen som fanns under åren 1867–1970.

Så hittar du i tjänsten

Riksdagstrycket finns sorterat på årtal och utifrån dem bläddrar du dig fram till respektive handling. Under varje årtal hittar du titel på ett eller flera dokument. Om du vill läsa och söka i texten, ladda ner dokumentet i pdf-format. Varje handling finns även i xml-format.

Till Digitalt riksdagstryck

Tjänsten innehåller

avhandlingar och offentligt tryck

Mer info på Riksdagsbiblioteket
Det är Riksdagsförvaltningen som har digitiserat handlingarna. På Riksdagsbibliotekets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du fler källor till den politiska historien.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?