Besöks- och ordningsregler

  • Ytterkläder, portföljer och väskor ska lämnas i skåpen i garderoben. Skåpen får endast användas över dagen. Borttappad nyckel ska ersättas.
  • Mat, frukt, godis eller dryck får inte tas med in på KB. Det är inte tillåtet att röka eller snusa i KB:s lokaler. Husdjur får inte tas med in.
  • Läsesalarna är avsedda för studier av KB:s material. Läsplatserna får inte markeras. KB:s personal har rätt att flytta undan medfört material vid behov och hänvisa personer med eget material till andra läsplatser. Det skall vara tyst i läsesalarna.
  • Privata samtal får föras utanför läsesalarna i den mån det inte stör. Samtal i mobiltelefon får enbart ske i kaféet och restaurangen.
  • Läsesalslån får endast läsas i stora läsesalen.
  • Det går bra att för privat bruk fotografera och filma i KB:s öppna lokaler. Blixt och stativ får inte användas.
  • Besökare och personal ska och behandlas med respekt.
  • Låntagare och besökare förbinder sig att uppvisa eget infört material vid såväl inpassering som utpassering. Om någon stör ordningen eller utgör fara för andra eller för andras egendom, har tjänstgörande vakt rätt att ingripa.
  • KB är en del av samhället och stölder kan förekomma. Undvik att lämna värdeföremål obevakade.
  • KB tar inget ansvar för personlig egendom såsom bärbara datorer, telefoner med mera.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?