fullskärmsbild

Fjärraccess

Forskare och studenter på högre nivå kan få digital tillgång till upphovsrättsskyddat material. Accessen gäller bilder och audiovisuellt material.

Fjärraccessen är möjlig genom KB:s tillfälliga avtal med upphovsrättsorganisationerna Bildupphovsrätt och Copyswede. Avtalen tecknades ursprungligen i samband med coronapandemins utbrott. I nuläget gäller de till 30 augusti.

Allt material görs tillgängligt utan kostnad.

Bilder

KB:s avtal med Bildupphovsrätt omfattar material ur bildsamlingen och handskriftssamlingen och gäller för forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten. Användarna får strömmad tillgång till bilderna, utan att själva skriva på avtal. Vissa bilder kan vara undantagna av bevarandeskäl eller av hänsyn till restriktioner i donationsavtal.

Bilderna finns i viss mån beskrivna i söktjänsterna Arkenlänk till annan webbplats och Librislänk till annan webbplats, men samlingarna är till stora delar endast sökbara i kortkataloger och interna förteckningar. Därför kan du behöva kontakta oss för att hitta det du söker.

Så beställer du

Kontakta ditt lärosätesbibliotek, som kontrollerar att du har behörighet. Biblioteket gör sedan beställningen i Libris.

Audiovisuellt material

(film, musik, radio, tv med mera)

KB:s avtal med Copyswede omfattar material ur tjänsten Svensk mediedatabas (SMDB) och gäller för forskare på lägst forskarstudentnivå. Forskare har även möjlighet att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Det krävs en formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut för att registrera sig och ta del av tjänsten.

Så beställer du

Du beställer de filer du vill ta del av via SMBD. Därefter får du tillgång till just dessa filer via en annan, särskild tjänst. Du har alltså inte direkt åtkomst till allt innehåll i SMDB.

Avtalet gör det möjligt att komma åt material utan att besöka KB:s lokaler. Fjärraccessen är också en ersättning för lån via dvd-skivor för dig som har det behovet. KB erbjuder dock även dessa fjärrlån som vanligt.

Sök och beställ material ur Svensk mediedatabas (SMBD)länk till annan webbplats.

Allmänna frågor och svar om fjärraccess

Frågor om bilder

Frågor om audiovisuellt material

Kontakt

E-post: info@kb.se
Se även frågor och svar, som finns längst ner på den här sidan.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?