Inter­net/​Wifi

På KB har du tillgång till fri Wifi både genom lärosätestjänsten eduroam och genom KB:s eget trådlösa nätverk.

För dig som student

Vet du om att du har fri WiFi över stora delar av Europa genom eduroam från ditt lärosäte? Tjänsten fungerar även på Kungliga biblioteket. Efter installationen kopplas du upp automatiskt på alla platser med eduroam. Här hittar du instruktion för hur du kommer igång med eduroam. Länk till annan webbplats.

Övriga besökare

Trådlöst nätverk finns i receptionshallen, Stora läsesalen och Forskarläsesalen. Alla besökare i KB:s lokaler har fri tillgång till det trådlösa nätverket via KB-Wifi-Free. Ingen inloggning behövs, men du måste acceptera villkoren för att ansluta dig.

Du kommer dock inte åt våra licensierade databaser via KB-Wifi-Free. För att göra det måste du med ditt lånekort ansluta dig till vårt publika nätverk, KBpublik.

Om eduroam
Tjänsten eduroam (EDUcation ROAMing) är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta användande av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam.

Nu kan det dessutom också användas på bland annat flygplatser och tågstationer i hela Sverige. Detta tack vare ett samarbete mellan SUNET, The Cloud och eduroam. Mottot lyder "Open your laptop and be online". Tjänsten använder sig av RADIUS och standarden 802.1x för att förmedla information om användaren från identitetsutfärdaren (användarens universitet) till tjänsteleverantören (lärosätet som står för det trådlösa nätverket).

I Sverige eduroam organiserat som en del av den vidare identitetsfederationen SWAMID. På SWAMID webbplats Länk till annan webbplats. finns information om hur universitet och högskolor ansluter sig till eduroam och hur eduroam är organiserat i Sverige.

KB har 100-talet accesspunkter (APs) och finns på KB:s samtliga adresser.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?